Statengriffie

De belangrijkste taak van de Statengriffie is het ondersteunen van Provinciale Staten en de door Provinciale Staten ingestelde commissies. De Statengriffie ondersteunt en adviseert Provinciale Staten bij het vervullen van haar controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende functie. 
 
De griffier staat aan het hoofd van de Statengriffie. 

Meer weten?

Neem contact op met de Statengriffie van de provincie Groningen.
Telefoon: 050-316 44 58
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl

Contactgegevens:

Nettie Engels
Gerbrant van der Veen
Julia Bordewijk
Anne Lies Meeske
Krista van der Lugt
Alice Landman