Invloed uitoefenen

U kunt als bewoner van de provincie op verschillende manieren invloed uitoefenen. Ten eerste natuurlijk door gebruik te maken van uw stemrecht tijdens Provinciale Statenverkiezingen. Ook kunt u bijvoorbeeld contact leggen met een Statenlid, inspreken tijdens een commissievergadering, een vergadering bijwonen of bijvoorbeeld een burgerinitiatief indienen. Hieronder vindt u meer informatie over uw mogelijkheden om invloed uit te oefenen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Statengriffie van de provincie Groningen via 050 316 4458 of via statengriffie@provinciegroningen.nl

Invloed uitoefenen

 • Hoe dien ik een burgerinitiatief in?

  Ga naar de pagina burgerinitiatief en lees hoe u een burgerinitiatief kunt indienen.

 • Waar kan ik terecht met vragen over Provinciale Staten?

  Voor vragen over Provinciale Staten kunt u contact opnemen met de Statengriffie.
  Telefoon (050) 316 4458
  E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl

 • Hoe leg ik contact met een Statenlid?

  De 43 Statenleden staan op onze website onder de knop 'Statenleden', gegroepeerd per politieke partij. Bij elk Statenlid staan contactgegevens vermeld. Zo kunt u rechtstreeks contact leggen met een Statenlid. 

  Vragen?

  Bel de Statengriffie, telefoon (050) 316 4458 of stuur een e-mail naar: statengriffie@provinciegroningen.nl

 • Hoe schrijf of e-mail ik Provinciale Staten?

  U kunt uw brief of e-mail richten aan Provinciale Staten van Groningen. In de ontvangstbevestiging staat vermeld wat er met uw brief gebeurt. Brieven en e-mails worden altijd op een vergaderagenda van de desbetreffende commissie geplaatst, onder ingekomen stukken.

  Brief:
  Postadres:
  Statengriffie, Postbus 610
  9700 AP  Groningen

  E-mail:
  Heeft een boodschap voor alle Statenleden? dan kunt u in één keer een mail sturen aan alle 43 Statenleden via de contact knop op onze website.  

  Vragen?

  Bel de Statengriffie, telefoon (050) 316 4458 of stuur een e-mail naar: statengriffie@provinciegroningen.nl

   

   

 • Hoe schrijf of e-mail ik een Statencommissie?

  Brieven en e-mails worden altijd op de vergaderagenda van de desbetreffende commissie geplaatst, onder ingekomen stukken. U kunt uw brief of e-mail richten aan de volgende Statencommissies:

  • Ruimte, natuur en leefbaarheid;
  • Mobiliteit, economie en energie;
  • Bestuur, financiën en veiligheid.

  U kunt uw brief sturen naar:

  Provincie Groningen
  Statengriffie
  T.a.v. de leden van de commissie [hier vult u de naam van de commissie in]
  Postbus 610
  9700 AP  Groningen

  U kunt uw e-mail mailen aan een commissie via onze contact knop op deze website of door uw e-mail te sturen aan: statengriffie@provinciegroningen.nl

  Vragen?

  Bel de Statengriffie, telefoon (050) 316 4458 of stuur een e-mail naar: statengriffie@provinciegroningen.nl

 • Hoe kan ik inspreken tijdens een commissievergadering?

  Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de Statengriffie, telefoon (050) 316 4458. U wordt dan telefonisch doorverbonden met de Statenadviseur van de desbetreffende commissie waar u wilt inspreken. U moet vooraf melden dat u wilt inspreken en over welk onderwerp. 

  Vragen?

  Bel de Statengriffie, telefoon (050) 316 4458 of stuur een e-mail naar: statengriffie@provinciegroningen.nl

 • Hoe weet ik waarover Provinciale Staten en Statencommissies vergaderen?

  De agenda voor Staten- en commissievergaderingen wordt in principe 10 dagen voor aanvang van de vergadering in het Dagblad van het Noorden geplaatst. Normaal gesproken is dit in de zaterdageditie. Ook worden de agenda's op deze website geplaatst. U kunt deze vinden in het vergaderschema. Tot slot kunt u alle vergaderstukken van Staten- en commissievergaderingen van de provincie Groningen bekijken via uw device of smartphone. Hiervoor gaat u naar de app store en download u de iBabs Pro app.

  Vervolgens logt u als volgt in:
  Site: provinciegroningen
  E-mailadres: burger
  Wachtwoord: burger
  Tot slot klikt u op inloggen.
   

  Vragen?

  Bel de Statengriffie, telefoon (050) 316 4458 of stuur een e-mail naar: statengriffie@provinciegroningen.nl

 • Hoe woon ik een Staten- of commissievergadering bij?

  Provinciale Staten vergaderen om de vijf á zes weken in de Statenzaal van het provinciehuis (Martinikerkhof 12, Groningen). Normaal gesproken vergaderen Provinciale Staten op woensdag. Voor het begin van elk kalenderjaar wordt een vergaderschema vastgesteld. Staten- en commissievergaderingen zijn in principe openbaar.

  Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen de Staten- en commissievergaderingen volgen op de publieke tribune in het provinciehuis of vanuit huis via de live stream op onze website.

  Vragen?

  Bel de Statengriffie, telefoon (050) 316 4458 of stuur een e-mail naar: statengriffie@provinciegroningen.nl