Het aannemen van geschenken

Statenleden zijn op basis van de gedragscode integriteit verplicht door te geven welke geschenken zij aangeboden gekregen hebben en welke waarde dit vertegenwoordigt. Hieronder vindt u het overzicht van geschenken, deze wordt regelmatig geactualiseerd door de Statengriffie.

Downloads