17-01-17

Verantwoording fractievergoedingen

Fracties ontvangen een financiĆ«le bijdrage voor fractieondersteuning als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Dit gebeurt op grond van de 'Fractiekostenverordening provincie Groningen 2016'. Iedere fractie ontvangt een basisbedrag van de provincie en een bedrag per Statenzetel. Fracties besteden de financiĆ«le bijdrage naar eigen inzicht om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol naar behoren te vervullen.

Voor 1 april legt iedere fractie verantwoording af aan het Presidium over de besteding van de bijdrage in het daaraan voorafgaande kalenderjaar. De verantwoording van de fractiebijdragen, inclusief het verslag van de bevindingen van de controller, wordt met ingang van 2016 jaarlijks gepubliceerd. Hieronder vindt u de verantwoordingen over 2016. Oudere verantwoordingen vindt u in het archief.

Downloads