Provinciale Staten

Aan het hoofd van de provincie staan Provinciale Staten. Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de provincie Groningen (18 jaar en ouder) de leden van Provinciale Staten. De Provincie Groningen heeft 43 Statenleden. Dit aantal verschilt per provincie en is afhankelijk van het aantal inwoners dat een provincie heeft. Provinciale Staten hebben een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol en bepalen het beleid (op hoofdlijnen). Ook nemen zij de belangrijkste beslissingen. 

Onderwerpen