Ruimte, natuur en leefbaarheid

De volgende thema's komen in de commissie aan bod:

  • Ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur en landschap, Blauwestad, grondbeleid, bodembeheer, leefbaarheid/wonen/welzijn/ zorg/ jongerenparticipatie.

Commissievoorzitter: de heer D. Ram.
Plaatsvervangend voorzitter: de heer T. Zwertbroek. 
Statenadviseur: mevrouw J. Bordewijk.

Leden (1)