Bestuur, financiën en veiligheid

In deze commissie komen de volgende thema's aan bod:

  • Bestuurlijke organisatie/herindeling, samenwerkingsverbanden/ deelnemingen, financiën (inclusief integrale behandeling jaarstukken), gaswinning, toezicht gemeentefinanciën, internationalisering, facilitaire zaken/P&O/ICT, communicatie en representatie, kabinetszaken, openbare orde en veiligheid.

Commissievoorzitter: de heer R.M. Knegt. 
Plaatsvervangend voorzitter: de heer M.S. Scheffers.
Statenadviseur: mevrouw A.L. Meeske.

Leden (1)