Commissies

De leden van Provinciale Staten hebben zitting in Statencommissies. Statencommissies zijn commissies die de besluitvorming door de Staten voorbereiden. Tijdens een commissievergadering bespreken de aanwezige Statenleden onderwerpen die op de agenda staan met Gedeputeerde Staten en of de commissaris van de Koning. Iedere fractie met 3 of minder Statenleden mag één fractievertegenwoordiger benoemen die ook deel mag nemen aan Statencommissies. De provincie Groningen heeft drie Statencommissies. Hieronder kunt lezen welke onderwerpen er in de verschillende commissies besproken kunnen worden.