Leden Provinciale Staten

Aan het hoofd van de provincie staan Provinciale Staten. Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de provincie Groningen van 18 jaar en ouder de leden van Provinciale Staten. De provincie Groningen heeft 43 statenleden. Dit aantal verschilt per provincie en is afhankelijk van het aantal inwoners dat een provincie heeft

Leden, commissie en fracties