vergaderhamer transparant

Vergadering Provinciale Staten

Nieuws

De Statencommissie Mobiliteit, economie en energie vergadert weer op 21 februari. De Statencommissie Bestuur, financiën en veiligheid op 7 maart. Provinciale Staten komen weer bijeen op 14 maart. De agenda's voor deze vergaderingen vindt u op de website. De vergaderingen vinden plaats in de Statenzaal van het provinciehuis (Martinikerkhof 12, Groningen) en zijn live te volgen via onze website of vanaf de publieke tribune.