Pagina's Feitenoverzicht Provinciale Staten 2016

Provinciale Staten met zomerreces

Nieuws

Op 13 september vergadert de commissie Ruimte. De commissie Mobiliteit vergadert op 20 september en de commissie Bestuur op 27 september. Provinciale Staten komen op 11 oktober weer bijeen voor de Statenvergadering. Ongeveer een week voorafgaand aan een vergadering vindt u de agenda op de website.

Vergaderingen vinden plaats in de Statenzaal van het provinciehuis (Martinikerkhof 12) en zijn live te volgen via onze website of vanaf de publieke tribune.