Pagina's Feitenoverzicht Provinciale Staten 2016

Provinciale Staten

Nieuws

De commissie Mobiliteit komt bijeen op 21 juni en de commissie Bestuur op 28 juni. Alle commissievergaderingen beginnen om 16.00 uur. Provinciale Staten komen op 5 juli en 12 juli weer bijeen voor de Statenvergadering. Ongeveer een week voorafgaand aan een vergadering vindt u de agenda op de website.

Vergaderingen vinden plaats in de Statenzaal van het provinciehuis (Martinikerkhof 12) en zijn live te volgen via onze website of vanaf de publieke tribune.   

Provinciale Staten bedanken 529 reizigers voor hun mening over OV-knooppunten

Onze provincie telt 32 OV-knooppunten (Hubs), plekken waar auto's, fietsen, bussen en treinen samenkomen. De komende jaren willen we deze knooppunten aanpakken. Provinciale Staten hebben daarom alle reizigers uitgenodigd aan te geven welke voorzieningen ze wensen zodat overstappen aangenamer wordt. Op 21 juni praten de Staten over de OV-knooppunten tijdens de commissievergadering Mobiliteit die om 16.00 uur begint. Reacties van reizigers bekijken? ga naar kiesvoorgroningen.nl.