Pagina's Feitenoverzicht Provinciale Staten 2016

Extra Statenvergadering op 18 oktober

Nieuws

Op 8 november vergadert de commissie Bestuur. De commissie ruimte komt bijeen op 22 november en de commissie Mobiliteit op 29 november. Alle commissievergaderingen starten om 16.00 uur. Provinciale Staten komen weer bijeen voor de Statenvergadering op 15 november. Ongeveer een week voorafgaand aan een vergadering vindt u de agenda op de website.

Vergaderingen vinden plaats in de Statenzaal van het provinciehuis (Martinikerkhof 12) en zijn live te volgen via onze website of vanaf de publieke tribune.