Besluiten Provinciale Staten 19 april 2017

20 april 2017 - Provinciale Staten hebben de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vastgesteld. Ook is besloten de vergunningprocedures van de windparken Geefsweer en Oostpolder te wijzigen. Het onderwerp 'nieuw schadeprotocol mijnbouwschade' is aan de agenda toegevoegd als voorstel vreemd aan de orde. Aan het begin van de vergadering is de heer Rikus Brader (SP) geïnstalleerd als Statenlid. Hij volgt hiermee Sandra Beckerman (SP) op.

Terug naar het nieuwsoverzicht