Verbeteringen voor scheepvaart Winschoterdiep en A.G. Wildervanckkanaal

Het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal worden verbeterd. Dit gebeurt om deze vaarwegen geschikt te maken voor grote binnenvaartschepen met maximaal drie lagen containers. Hiervoor worden onder andere de remmingwerken bij de bruggen vervangen, de bocht in het Winschoterdiep naar het A.G. Wildervanckkanaal ruimer gemaakt en de sluis Zuidbroek verwijderd. Remmingwerken zijn stalen constructies die voorkomen dat een schip tegen een brug vaart.

Verbeteringen

Het gaat om de volgende verbeteringen:

 • De huidige remmingwerken zijn niet meer groot genoeg, omdat er steeds grotere schepen in het Winschoterdiep en A.G. Wildervanckkanaal varen. De nieuwe remmingwerken moeten voorkomen dat schepen tegen de bruggen aan varen. De remmingwerken van 7 bruggen worden vervangen:
  •  Zwedenbrug
  •  Knijpsbrug
  •  Slochterbrug
  •  Noordbroeksterbrug
  •  Zuidbroeksterbrug
  •  Meedenerbrug
  • spoorbrug bij Zuidbroek
 • De sluis bij Zuidbroek wordt verwijderd omdat die niet meer wordt gebruikt. Zo hebben grote schepen meer ruimte om door te varen.
 • Op de plek van de sluis bij Zuidbroek komt een nieuwe wachtplaats voor schepen.
 • De bocht in het Winschoterdiep naar het A.G. Wildervanckkanaal wordt verruimd. Hierdoor kunnen schippers beter zien hoe de vaarweg verloopt. Tegelijk met de verruiming van de bocht worden ook de damwanden tussen de spoorbrug bij Zuidbroek en de nieuwe wachtplaats voor schepen vervangen.

Planning

De werkzaamheden zijn begonnen in september 2018 en duren tot 1 oktober 2019.

 • Remmingwerken
  • Meedenerbrug: november 2018 - januari 2019
  • Spoorbrug Zuidbroek:  januari 2019 - maart 2019
  • Zuidbroeksterbrug: maart 2019 - april 2019
  • Noordbroeksterbrug: april 2019 - mei 2019
  • Slochterbrug: mei 2019 - juni 2019
  • Knijpsbrug: juni 2019 - juli 2019
  • Zwedenbrug: juli 2019 - augustus 2019
 • Sloop sluis Zuidbroek
  • Januari 2019 - juni 2019
 • Aanleg nieuwe wachtplaats
  • November 2018 - juni 2019
 • Bochtverruiming
  • Januari 2019 - juni 2019

Vragen over dit project

Neem contact op met omgevingsmanager Bergitte Groenveld, afdeling Mobiliteit - Projecten.

Telefoon: 050 - 316 49 82
E-mail: B.A.Groenveld@provinciegroningen.nl