Veilige fietsroute Hoogezand-Groningen

We pakken de verkeersveiligheid op drie manieren aan:

De kruisingen en inritten zijn aangepakt en de politie controleert bijvoorbeeld op verlichting van (brom)fietsers, op hun snelheid en waar ze rijden. Ook is ingezet op onbewuste gedragsbeïnvloeding met bijvoorbeeld een gouden camerapaal. Het is de eerste keer dat de provincie deze gecombineerde aanpak van maatregelen aan de weg, handhaving en voorlichting inzet op een fietsroute.

Waarom?

Op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen gebeuren veel ongelukken met fietsers. Het gaat hier om de fietspaden langs de Rijksweg (N860) en de Energieweg. In een enquête van de provincie geven fietsers en omwonenden aan zich geregeld onveilig te voelen op het fietspad. Fietsers en bromfietsers rijden regelmatig te hard, de kruisingen zijn onoverzichtelijk en de verlichting is slecht. Daarom wil de provincie samen met de gemeenten Groningen en Midden-Groningen, de politie en de Fietsersbond de verkeersveiligheid op de fietsroute verbeteren.

Het project is in deze fase:

3 voorbereiding

Voorbereiding

Naast de werkzaamheden aan het fietspad moet er ook groot onderhoud aan de hoofdrijbaan worden uitgevoerd (gedeelte Waterhuizen - Energieweg). Dit gaat om onderhoud beschoeiing van het Winschoterdiep en het aanbrengen/verwijderen van een gasleiding.

De maatregelen aan het fietspad zouden oorspronkelijk eind 2017 starten en doorlopen in 2018. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden het groot onderhoud en de maatregelen aan het fietspad waar mogelijk gecombineerd uitgevoerd. De afstemming hierover vindt momenteel plaats. We verwachten medio 2019 met de maatregelen van start te kunnen gaan.

Planstudie

Start werkzaamheden medio 2019.

Verkenning

In april 2015 en juli 2017 zijn inloopavonden georganiseerd waar de inwoners konden meedenken over de nieuwe inrichting.

Vragen over dit project

Neem voor vragen contact op met:

Iwan Kramer, projectleider
Telefoon: 050 - 316 47 25
E-mail: i.kramer@provinciegroningen.nl

of

Ans van der Meer, projectsecretaris
Telefoon: 050 - 316 46 74
E-mail: a.vander.meer@provinciegroningen.nl

Blijf op de hoogte van het project via Twitter

Betrokken partijen