Thematisch programmaplan

Als onderdeel van Nationaal Programma Groningen stellen gemeenten in het aardbevingsgebied een eigen lokaal programmaplan op. Deze plannen richten zich op onderwerpen die lokaal of regionaal spelen. De provincie Groningen maakt een thematisch programmaplan. Dit thematisch programmaplan gaat over onderwerpen waar een provinciale aanpak voor nodig is, gericht op de hele provincie.

Brede investering

Met 155 miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen krijgt de brede welvaart van Groningers een impuls. Dat gebeurt door investeringen in duurzame economische ontwikkeling, kennis en vakmanschap, bereikbaarheid en natuur- en landschapsontwikkeling. Deze moeten leiden tot onder meer minder werkloosheid en een hoger besteedbaar inkomen, maar ook tot een betere gezondheid, minder CO2 en meer groen.  

Nationaal Programma Groningen

Het Nationaal Programma Groningen is in het leven geroepen om Groningers perspectief te bieden. In het programma werken inwoners, gemeenten, de provincie, het Rijk, het bedrijfsleven en andere organisaties samen aan een bloeiende toekomst voor Groningen. Het structureel vergroten van de brede welvaart van elke Groninger en het verbeteren van het imago van Groningen staan daarbij centraal.