Provinciaal bouwheerschap

De provincie Groningen kent een unieke ontstaansgeschiedenis met herkenbare cultuurhistorische kenmerken. Bijvoorbeeld wierden en essen, open vlaktes, dijken, waterlopen en de dorpen in het landschap met kenmerkende verkavelingspatronen en monumentale gebouwen. Tegelijkertijd hebben we steeds meer ruimte nodig voor wonen, werken, landbouw, verplaatsen en recreëren. Het provinciaal bouwheerschap wil de ruimtelijke kwaliteit van het Groninger landschap en de dorpen in het landschap gebruiken en verder ontwikkelen bij het maken van plannen voor gebiedsontwikkeling en provinciale wegen.

Keukentafelgesprekken

Een belangrijk onderdeel van het werk is het voeren van de zogenoemde 'keukentafelgesprekken' bij uitbreidingen waarvan het agrarisch bouwblok de grens van 2 hectare overschrijdt. Daarbij schuiven gemeente, provincie en Welstand gezamenlijk bij de boer aan tafel om de mogelijkheden van uitbreiding van een agrarisch bedrijf te bespreken.
Uitgangspunt daarbij is dat het plan zowel bijdraagt aan een aantrekkelijk landschap als aan een logische bedrijfsvoering, waar de boer ook in de toekomst mee uit de voeten kan.