Ontwikkeling Groningen Airport Eelde (GAE)

De provincie Groningen is van plan 13,8 miljoen euro te investeren in Groningen Airport Eelde (GAE). Het geld is nodig voor onder meer verbetering van de brandweervoorziening, de passagiersterminal, de beveiliging en het in de markt zetten van nieuwe vliegroutes. De investering moet leiden tot 100.000 à 200.000 extra reizigers op GAE. De provincie Groningen is een van de aandeelhouders van GAE.

Website Groningen Airport