Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden

Op de Noordzee komt een windpark ten noorden van de Waddeneilanden. Om de opgewekte stroom aan huishoudens en industrie te leveren, moet dit toekomstige windpark aangesloten worden op het bestaande hoogspanningsnetwerk op het land. Onder de naam 'Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden' wordt de netverbinding ontwikkeld, vanaf het windpark tot aan een van de drie hoogspanningsstations in Burgum, Vierverlaten of Eemshaven.

Website Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden