Natuurinclusieve landbouw

Landbouw profiteert van en werkt met de natuur, en andersom. Als boer kun je je bedrijf versterken en gezonde voeding produceren in een mooi landschap, rijk aan insecten, vogels een andere dieren. Dit kan op een economische rendabele (winstgevende) manier. De provincie Groningen stimuleert deze nieuwe vormen van landbouw. Wij faciliteren en ondersteunen boeren die natuurinclusieve maatregelen nemen of willen nemen.

Waarom meedoen aan het nieuwe boeren?

Het verlies aan biodiversiteit in de bodem en in het landschap willen we tegengegaan. In Groningen wordt 80% van het landoppervlak beheerd door boeren, het belang is dus groot voor alle inwoners. Boeren kunnen hier een slag maken in economische en ecologische duurzaamheid van hun bedrijf. Samenwerking met partners in het landelijk gebied zoals waterschappen en/of gemeentes biedt nog meer mogelijkheden voor het versterken van biodiversiteit en akker- en weidevogels.

Voordelen van natuurinclusieve landbouw

 • meer biodiversiteit: planten, vogels, insecten en andere dieren;
 • een gezonde bodem;
 • een bijdrage aan een mooi landschap;
 • het produceren van gezonde voeding;
 • een gezond economisch bedrijfsmodel.

Wat kan ik doen?

Als (melk)veehouder:

 • zorg voor kruidenrijk grasland;
 • gebruik mest van hoge kwaliteit: goed voor de bodem;
 • bescherm de weidevogels;
 • zorg voor struiken en bloemrijke akkerranden voor vogels en insecten;
 • zet koeien in de wei;
 • pas het maaibeleid aan;
 • zorg voor houtwallen, natuurlijke oevers.

Als akkerbouwer:

 • werk met natuurlijke plaagbestrijding, minder en gerichte inzet chemische middelen;
 • breng afwisseling aan in gewassen; dit is goed voor de bodem;
 • landbouw zonder ploegen (niet-kerende grondbewerking);
 • zorg voor struiken en bloemrijke akkerranden voor vogels en insecten;
 • gebruik groenbemesters en stoppelgewassen;
 • zorg voor duurzaam sloot- en bermonderhoud.

Wat doet de provincie?

 • kennis opdoen en delen in werkgroepen en informatiebijeenkomsten, zoals via het programma Tour du Boer: Veldwerk;
 • projecten helpen opstarten;
 • ontwikkelen van verdienmodellen;
 • onderzoek en meten van resultaten in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG); zo is in opdracht van de provincie een studie gedaan naar duurzaamheidsmaatregelen in de natuurinclusieve landbouw in Oost-Groningen door Aequator Groen & Ruimte en Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG);
 • contacten leggen, ideeën uitwisselen via netwerkbijeenkomsten.

Wie kan mij helpen?

Wilt u meer weten over natuurinclusieve landbouw? Neem contact op met Margot Faber, beleidsmedewerker landbouw, provincie Groningen.

Telefoon:  050 - 316 49 51
E-mail:  A.M.Faber@provinciegroningen.nl