N363 Roodeschool-Oosteinde

De provincie Groningen verricht zo snel mogelijk groot onderhoud aan de provinciale weg N363 tussen Uithuizermeeden en Oosteinde. We werken aan de verkeersveiligheid van deze weg en de leefbaarheid van Roodeschool.

Waarom?

In de buurt van het nieuwe treinstation in Roodeschool zal de N363, de Hooilandseweg, worden aangepast om het station goed bereikbaar te maken. Ook gaat de gemeente Eemsmond op dit traject de riolering aanpakken. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe we de verkeersveiligheid op deze weg kunnen vergroten en tegelijkertijd de leefbaarheid van Roodeschool kunnen verbeteren.

Het project is in deze fase:

Uitvoering

Fasering en planning

De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd. In onderstaand overzicht staat wanneer we waar aan het werk zijn en wat dit betekent voor de bereikbaarheid.

 • Fase A: Kombord Uithuizermeeden tot Spoorwegovergang Roodeschool
  • Uitvoering met bestemmingsverkeer en bus: 20 mei 2019 - 14 juni 2019
  • Uitvoering met stremming alle verkeer: 17 juni 2019 - 21 juni 2019
  • Bereikbaarheid station via N46 Roodeschool
 • Fase B: Spoorwegovergang Roodeschool tot N46
  • Uitvoering met bestemmingsverkeer: 11 juni 2019 - 23 augustus 2019
  • Uitvoering met stremming alle verkeer:
   • Gedeelte Spoorwegovergang tot en met kruising treinstation (nachtwerk)
   • 14 juni - 16 juni 2019 tijdens buitendienststelling treinverkeer
   • Gedeelte kruising treinstation tot kruising Ubbegalaan26 augustus 2019 - 30 augustus 2019. Station is bereikbaar via Uithuizermeeden.
   • Gedeelte kruising Ubbegalaan to N46 2 september 2019 - 6 september 2019. Station is bereikbaar via Uithuizermeeden.
 • Fase C: Kombord Oosteinde (Spijksterweg) tot N46
  • Uitvoering met bestemmingsverkeer: 12 september 2019 – 1 december 2019 
  • Uitvoering met stremming alle verkeer: 4 november 2019 – 8 november 2019
 • Fase D: Aansluiting N363 met N46
  • Uitvoering met bestemmingsverkeer: 14 oktober 2019 - 1 november 2019
  • Uitvoering met stremming alle verkeer: 11 oktober, 19.00 uur tot zondag 13 oktober, 19.00 uur

Ervaart u hinder van deze werkzaamheden of hebt u vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsmanager Yvonne Arnst, telefoon 06 - 48 76 50 84 (maandag en woensdag) of yarnst@syntera.nl

Planstudie

Het is gebleken dat dit ontwerp voor de nieuwe inrichting van de weg veel duurder is dan het beschikbare budget. Gekozen is om varianten te ontwerpen die wel binnen het budget passen. Na het proces van ontwerpen en kostenraming willen we de uitkomsten bespreken met het dorp via een informatieavond. Nadere informatie daarover volgt nog. 

Test

In mei 2016 zijn workshops georganiseerd waar de inwoners konden meedenken over de nieuwe inrichting. Na deze sessies zijn de ontwerpen van deze workshops uitgewerkt tot één ontwerp die op kosten is geraamd.

Vragen over dit project

Neem voor vragen contact op met:

Jaap Mulder, projectleider
Telefoon:  050 - 316 45 28
E-mail:  j.r.mulder@provinciegroningen.nl

of

Thijs Zondag, projectsecretaris
Telefoon:  050 - 316 47 67
E-mail:  t.w.zondag@provinciegroningen.nl

Betrokken partijen