N363 Roodeschool-Oosteinde

De provincie Groningen verricht zo snel mogelijk groot onderhoud aan de provinciale weg N363 tussen Uithuizermeeden en Oosteinde. We werken aan de verkeersveiligheid van deze weg en de leefbaarheid van Roodeschool.

Waarom?

In de buurt van het nieuwe treinstation in Roodeschool zal de N363, de Hooilandseweg, worden aangepast om het station goed bereikbaar te maken. Ook gaat de gemeente Eemsmond op dit traject de riolering aanpakken. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe we de verkeersveiligheid op deze weg kunnen vergroten en tegelijkertijd de leefbaarheid van Roodeschool kunnen verbeteren.

Het project is in deze fase:

Uitvoering

De uitvoering van het project is van start gegaan. De provincie voert vaak zelf uit en/of controleert of het werk gaat zoals afgesproken. Ervaart u hinder van de werkzaamheden of heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectmanager.

Planstudie

Het is gebleken dat dit ontwerp voor de nieuwe inrichting van de weg veel duurder is dan het beschikbare budget. Gekozen is om varianten te ontwerpen die wel binnen het budget passen. Na het proces van ontwerpen en kostenraming willen we de uitkomsten bespreken met het dorp via een informatieavond. Nadere informatie daarover volgt nog. 

Verkenning

In mei 2016 zijn workshops georganiseerd waar de inwoners konden meedenken over de nieuwe inrichting. Na deze sessies zijn de ontwerpen van deze workshops uitgewerkt tot één ontwerp die op kosten is geraamd.

Vragen over dit project

Neem voor vragen contact op met:

Jaap Mulder, projectleider
Telefoon:  050 - 316 45 28
E-mail:  j.r.mulder@provinciegroningen.nl

of

Thijs Zondag, projectsecretaris
Telefoon:  050 - 316 47 67
E-mail:  t.w.zondag@provinciegroningen.nl

Betrokken partijen