N360 Groningen - Delfzijl

De provinciale weg tussen Groningen en Delfzijl wordt verbeterd. Op deze weg is het op een aantal punten erg druk, zoals bij de stad Groningen. Ook komen er verschillende onveilige kruisingen voor, waar veel ongelukken gebeuren. Op verschillende plaatsen loopt de weg door de bebouwde kom. Daar wordt nu vaak te hard gereden. Om de verkeersveiligheid te verbeteren leggen we rotondes aan en passen de inrichting van de weg aan. 

Het project is in deze fase:

4 uitvoering

Uitvoering

Het project zit in de uitvoeringsfase. Een groot aantal werkzaamheden is al uitgevoerd. De laatste werkzaamheden worden in 2019 en 2020 uitgevoerd. Er worden drie rotondes aangelegd: bij de kruising Eestumerweg (bij de molen) van Ten Post, bij de Eekwerderweg in Wirdum en bij de Fledderbosweg (afrit richting rioolwaterzuivering) in Garmerwolde. De rotonde bij Garmerwolde wordt een ovale rotonde, een zogenoemde 'ovonde'.  

Maatregelen

Op de N360 nemen we de volgende maatregelen:

  • de indeling van de kruispunten bij de oostelijke ringweg, Ruischerwaard en Ruischerbrug aanpassen; (afgerond)
  • een keerlus aanleggen voor de bus bij het kruispunt bij Ruischerbrug; (afgerond)
  • de kruising bij de Dorpsweg in Garmerwolde aanpassen; (afgerond)
  • een rotonde aanleggen bij de Fledderbosweg in Garmerwolde;
  • aanpassingen aanbrengen in de bebouwde kom in Ten Boer; (afgerond)
  • de fietsoversteek (inclusief de middengeleider) bij kruispunt Oude Rijksweg in Ten Post aanpassen; (afgerond)
  • een rotonde bij de Eestumerweg in Ten Post aanleggen;
  • kleine aanpassingen verrichten bij het kruispunt aan de Wirdumerweg in Wirdum; (afgerond)
  • een rotonde aanleggen bij Eekwerderweg bij Wirdum;
  • aanpassingen verrichten in de bebouwde kom Appingedam. (afgerond)
2019 en 2020Aanleg drie rotondes

Downloads

Tekening Ruischerbrug (PDF PDF-bestand, 10 MB)

Voorbereiding

De voorbereidingsfase is afgerond.

Planstudie

De fase van de planstudie is afgerond.

Verkenning

De verkenningsfase is afgerond.

Wie kan mij helpen?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan de N360? Neem dan contact op met Robert Meijer, Omgevingsmanager van de provincie Groningen.

Telefoon: 050 - 752 70 42
E-mail: r.h.meijer@provinciegroningen.nl

Betrokken partijen