Hoe kunt u meedoen en meedenken?

We nodigen u uit om samen doelen te bepalen en te werken aan de inrichting van een gebied waar ook toekomstige generaties goed kunnen wonen, werken en recreëren.

Wilt u alvast nadenken over de volgende vragen:

 • Vindt u dat onze ideeën goed passen bij het gebied waar u woont?
 • Kiezen we de juiste oplossingen voor het veilig en toekomstbestendig maken van de kust?
 • Zijn er nog zaken die niet genoemd zijn en waar we rekening mee moeten houden?
 • Hoe bent u graag betrokken bij het project Eemszijlen?
 • Is er voldoende achtergrondinformatie beschikbaar?
 • Hoe denkt u dat de betrokkenheid van de individuele inwoners bij het project vergroot kan worden? 

U heeft tot en met 19 juli 2022 de tijd om te reageren op de Toelichting Kennisgeving Voornemen en Participatie (PDF PDF-bestand, 842 KB) en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage (PDF PDF-bestand, 1 MB). Deel uw vragen en opmerkingen vooral met ons! 

Wie willen we bereiken?

We vinden het belangrijk om de inwoners van het gebied te bereiken. Dat betekent dat we onder andere contact zoeken met Dorpsbelangen Borgsweer, Klankbordgroep Termunten en omwonenden van de Groote Polder en de spuisluis in Delfzijl. Daarnaast willen we  een aantal bedrijven en andere organisaties bereiken.

Wat hebben we al gedaan?

Inwoners van Borgsweer, Termunterzijl en Termunten konden eind november 2020 vier bijeenkomsten (PDF PDF-bestand, 3 MB) bijwonen. We hebben toen ruim zestig bewoners gesproken. De reacties (PDF PDF-bestand, 131 KB) gaven ons het vertrouwen dat er genoeg mogelijkheden in het gebied zijn waar ook inwoners van profiteren! Er is inmiddels veel kennis over het gebied verzameld en veel ideeën en alternatieven opgehaald.

Waar kunt u over meedenken?

Op dit moment staat nog niets in dit project vast. Er zijn nog geen besluiten genomen. Wel weten we dat de dijk versterkt moet worden. U kunt meedenken over hoe we dat doen. 

U kunt ook meedenken over:

 • het verplaatsen van de Valgenweg;
 • de locatiekeuze van een nieuwe spuivoorziening
 • de inrichting van de Groote Polder;
 • de herinrichting van het gebied rond de bestaande spuilocatie aan het eind van het oude Eemskanaal. 

Daarnaast kunt u meedenken over oplossingen die we bedenken. Of zijn er zaken die we tegelijk kunnen aanpakken? Of heeft u ideeën over hoe we inwoners het beste kunnen betrekken? Laat het ons weten!

Hoe kunt u meedenken?

Meedenken en meedoen kan op allerlei manieren:

 • In gesprek met de omgevingsmanagers Peter van Dijken of Evelien Meinders. Dat kan in 2022 elke dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur in het kerkje van Borgsweer (oneven weken) en in het Visserijmuseum in Termunterzijl (even weken).
 • Langskomen bij inloopmomenten, bewonersbijeenkomsten, lezingen of wandelingen door het gebied. Deze activiteiten organiseren we in de loop van 2022. 
 • Een keukentafelgesprek met de omgevingsmanagers.
 • Meedoen aan een ontwerpatelier (op uitnodiging). 

Via nieuwsbrieven, dorpskrant De Woldwagter, de gemeentepagina en deze website blijft u op de hoogte. 

Formele inspraak

Naast de hierboven aangegeven manieren om mee te doen en te denken, zijn er twee formele momenten waarop u kunt reageren op onze plannen. 

Het eerste formele moment is in juni/juli 2022. U kunt reageren op de Kennisgeving Voornemen en Participatie en de Notitie Reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage van het project Kunstontwikkeling Eemszijlen.  Stuur daarvoor vóór 20 juli 2022 een e-mail naar: grootepolder@provinciegroningen.nl. U kunt ook een brief met uw reactie sturen naar de provincie Groningen of bellen met de omgevingsmanagers. 

Het tweede formele moment is als er een ontwerp-projectbesluit ligt. Naar verwachting is dit in het laatste kwartaal van 2022. We houden u hierover op de hoogte, zodat u dan kunt reageren.

Wat doen we met uw reactie?

Uw reactie beoordelen wij en nemen wij, indien mogelijk, mee in het project. U ontvangt van ons een reactie hoe wij dat doen.

Hebt u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers:

•    Peter van Dijken, telefoon 06 - 38 74 39 04, e-mail grootepolder@provinciegroningen.nl;
•    Evelien Meinders, telefoon 06 - 52 76 17 48, e-mail grootepolder@provinciegroningen.nl.