Inspraak Knijpsbrug

Geef uw mening over de aanpak bij de Knijpsbrug. Reageren kan tot en met 31 juli.

Aanpak toegangswegen Knijpsbrug

Sinds 2015 werken Rijkswaterstaat, de gemeente Midden-Groningen (en tot de herindeling haar voorgangers) en de provincie Groningen samen om in Hoogezand de verkeersproblematiek rondom de Knijpsbrug en omgeving op te lossen. Vooral in de avondspits, en dan met name als de brug over het Winschoterdiep open is, geeft dit vertraging in de doorstroming van het verkeer op afrit 41 van de A7.

Inspraak Knijpsbrug

In de omgeving van Hoogezand verandert veel om de verkeersproblematiek rondom de Knijpsbrug op te lossen. Er zijn drie oplossingen bedacht voor locaties rondom de Knijpsbrug. Voor elke locatie kunt u een reactie achterlaten. Wij verzamelen alle bevindingen en komen uiteindelijk tot een definitief voorstel. Dat voorstel sturen we naar Provinciale Staten. We streven naar een besluitvorming eind 2020. U kunt reageren tot en met 31 juli.

Geef uw mening

Drie locaties

Hieronder ziet u oplossingen voor drie verschillende locaties rondom de Knijpsbrug.

Op het rotondecomplex bij de Knijpsbrug vinden de grootste wijzigingen plaats. Waar nu twee ‘gewone’ rotondes liggen, komen straks twee 'turborotondes'. Zo kan het verkeer sneller en efficiënter doorstromen. Door de wijzigingen bij het rotondecomplex zal het verkeer, met name in de spits, beter doorstromen. Het verkeer kan zijn weg sneller vervolgen. Dit komt voornamelijk door de verdubbeling van Afrit 41.

Wat is een turborotonde?

Een gewone rotonde loopt bij drukte snel vol. Zo ontstaan opstoppingen. Turborotondes hebben dubbele rijstroken, waardoor gelijktijdig meer verkeer op de rotonde kan rijden. Dit zorgt voor een betere doorstroming.

Maatregelen

De maatregelen zijn als volgt.

 1. Afsluiting van de aansluiting met de Knijpslaan

  De aansluiting van de Knijpslaan met de noordelijke rotonde verdwijnt. Op dit moment is de situatie daar niet veilig, met een onoverzichtelijke U-bocht.
 2. Extra rijbanen en voorsorteerstroken

  Met de komst van de turborotonde komen op verschillende plekken extra rijbanen en voorsorteerstroken. Deze zullen de doorstroom, zeker in tijden van de spits, aanzienlijk verbeteren. Daarnaast wordt afrit 41 vanaf de A7, vanuit de richting Groningen, verdubbeld. Dit heeft als effect dat in de spits de terugslag op de A7 minder groot zal zijn.

 3. Verkeerslichten

  Ter hoogte van de opritten van de zuidelijke rotonde en de oversteekplaatsen van fietsers, komen nieuwe verkeerslichten. Met de nieuwe installatie kan het verkeer beter gereguleerd worden op het moment dat de Knijpsbrug bediend wordt. Als de brug niet in gebruik is, staan de verkeerslichten uit.

 4. Oversteekplaatsen fiets- en voetgangers

  De huidige oversteekplaatsen zullen op verschillende plekken uitgebreid worden. Dit is nodig omdat er enkele rijbanen bij komen. Zoals bijvoorbeeld bij de afrit van de A7. Hierdoor moeten fietsers en voetgangers twee keer dezelfde oversteek maken over een rijbaan met verkeer uit dezelfde richting.

 5. Sociale veiligheid

  Vanuit het oogpunt sociale veiligheid is besloten de fietsroute niet door de tunnel Knijpslaan - A7 te laten gaan.

 6. Carpool en bushaltes

  De carpoolplaats Hoogezand-Sappemeer A7, en de bijbehorende bushaltes, zijn geen onderdeel van dit project.


Kaarten

Bekijk de nieuwe situatie op de kaart. Let op: het zijn artist impressions. De omgeving die u ziet, geeft niet altijd een representatief beeld van de werkelijkheid.

Geef uw mening over het rotondecomplex Knijpsbrug

 

Maatregelen

De maatregelen zijn als volgt.

 1. Oversteekplaats voor fietsers

  Bij de Zwedenbrug komt een nieuwe oversteekplaats voor fietsers, aan beide kant van de kruising. De fietsoversteken komen op de al bestaande verkeersgeleiders in de weg, die helpen om de fietsers veilig over te steken.

 2. Groot onderhoud

  Verder vindt er grondig onderhoud plaats op de kruising. Er komt onder andere nieuwe wegmarkering waardoor de verkeerssituatie beter zichtbaar en overzichtelijker wordt.


Kaarten

Bekijk de nieuwe situatie op de kaart.

Geef uw mening over de kruising Rijksweg West - Zwedenbrug

 

Ter plaatse van de kruising Barentszstraat en de Kerkstraat komt een nieuwe 'linksaf rijstrook' en een fietsoversteekplaats. Op dit moment heeft het verkeer, zeker in de spits, veel problemen op deze kruising. Met name verkeer dat linksaf wil slaan. Verkeer moet lang wachten, soms zelfs tot aan het rotondecomplex of de kruising met de Hoofdstraat.

Door de wijzigingen bij de kruising Barentszstraat en de Kerkstraat zal het verkeer, met name in de Kerkstraat, beter doorstromen. Met een overzichtelijke oversteekplaats kunnen fietsers op een veiligere en verantwoorde manier oversteken.

Maatregelen

De maatregelen zijn als volgt.

 1. Linksaf rijstrook

  In de nieuwe variant komt een zogenaamde ‘linksaf rijstrook’, met daarachter een opstelstrook waar ongeveer zes auto’s kunnen staan. Op deze manier wordt een wachtplek gecreëerd voor verkeer dat vanaf het rotondecomplex de Barentszstraat op wil draaien. Met de komst van een linksaf rijstrook stroomt het rechtdoorgaand verkeer over de Kerkstraat beter door.

 2. Fietsoversteekplaats

  Bij de kruising komt een nieuwe oversteekplaats voor fietsers. Voor fietsers komt midden op de weg een verkeersgeleider, die helpt om de fietsers veilig over te laten steken.

Kaarten

Bekijk de nieuwe situatie op de kaart.

Geef uw mening over de kruising Kerkstraat - Barentszstraat

Stand van zaken

In de afgelopen vier jaar is er contact geweest met veel betrokkenen (zoals omwonenden, gemeenten, Rijkswaterstaat en hulpdiensten). Met de opgehaalde informatie zijn voor de onderstaande locaties meerdere oplossingsvarianten uitgewerkt in een verkeersstudie.

Planning 2020

 • Januari - februari: gesprekken met direct betrokkenen (uitgevoerd)
 • Maart: inloopavond/avonden over de voorkeursvarianten (geannuleerd vanwege het coronavirus
 • Maart - april: verwerken reacties gesprekken en inloopavond(en) (geannuleerd vanwege het coronavirus
 • Zomer - najaar: ontwerpen en budgetten definitief vaststellen
 • Najaar - winter: voorbereiding aanbesteding en uitvoering
 • 2021 - 2022: uitvoering werkzaamheden

Locaties met de voorkeursvarianten

 • Locatie 1:  Verdubbelen afrit 41 en vergroten capaciteit rotondes N387, nabij Knijpsbrug.
 • Locatie 2:  Verruiming rechtsafbocht Rengersbrug vanaf de richting Kropswolde en nieuwe VRI (verkeersregelinstallatie) voor een betere verkeersdoorstroming. Bij de afslag naar de A.B. Nobellaan op de N386 komt een signaleringssysteem voor weggebruikers om geattendeerd te worden op brugbediening van de Rengersbrug. (uitvoering gestart, 29 juni afgerond)
 • Locatie 3:  Rotonde N386-Industrieweg, geen aanpassingen nodig voor betere doorstroming.
 • Locatie 4:  Het faciliteren van fietsoversteek nabij Zwedenbrug.
 • Locatie 5:  Kruispunt Kerkstraat-Hoofdstraat-Meint Venigastraat, nieuwe verkeersregelinstallatie voor betere verkeersafwikkeling. (reeds gerealiseerd door gemeente in december 2016)
 • Locatie 6:  Kerkstraat, toevoegen linksaf strook richting Barentzstraat met fietsoversteek voor betere doorstroming voor verkeer vanaf rotondecomplex in zuidelijke richting.

Kaart

De zes locaties met voorkeursvarianten staan weergegeven op onderstaande kaart.

Hebt u vragen?

Neem contact op met omgevingsmanager Robert Meijer, afdeling Mobiliteit - Projecten

Telefoon: 050 - 752 70 42
E-mail: Knijpsbrug@provinciegroningen.nl