Hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

Netwerkbeheerder TenneT legt een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt aan tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk. De bestaande verbinding van 220 kilovolt voldoet niet meer vanwege de groei van de Eemshaven als energieknooppunt. Om de gevolgen van deze verbinding te compenseren investeren TenneT en de provincie in landschaps- en natuurmaatregelen.

Maatregelen

Ter voorbereiding op de uitvoering van de compenserende landschapsmaatregelen is een programmaplan opgesteld. Hierin staat welke projecten op dit moment in beeld zijn om de relatie tussen dorpen en het omliggende landschap langs de nieuwe hoogspanningslijn te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwe beplanting, de herinrichting van een watergang of het herstel van een oude dijk of wierde. De projecten moeten binnen 5 jaar na de aanleg van de nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsverbinding in uitvoering zijn uitgevoerd.
 

 

 

 

Vragen over dit project?

Voor meer informatie over de landschapsmaatregelen kunt u terecht bij Johan Lingbeek, afdeling Landelijk Gebied en Water.

Telefoon: 050 - 316 46 05
E-mail: J.Lingbeek@provinciegroningen.nl