Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De vaarweg Lemmer-Delfzijl wordt verdiept zodat er schepen kunnen varen met vier lagen containers. Ook wordt een deel van de oevers aangepast en vervangen en komen er deels nieuwe bruggen. Kijk voor meer informatie op de website van het project Lemmer-Delfzijl.

Projectsite Lemmer-Delfzijl