Hinderapp Eemsdelta en Het Hogeland

De provincie Groningen laat een speciale app ontwikkelen waarmee omwonenden stank- of geluidsoverlast kunnen melden van bedrijven in de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland. Sinds 2018 wordt rond industriegebied Oosterhorn bij Delfzijl een proef uitgevoerd met een luchtapp, om hinder van geur in deze omgeving te verminderen. De resultaten van de proef zijn zo positief, dat er een vervolg komt in de vorm van een bredere hinderapp. De app moet in de loop van 2021 klaar zijn.

Proef met luchtapp

Sinds 2018 wordt er een proef gehouden met een luchtapp rondom industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl. Het doel van de proef was om de geurhinder te verminderen, een goed beeld te krijgen van de geuroverlast die in het gebied werd ervaren en inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit en eventuele gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Veertig mensen namen deel aan de proef met de app en kregen inzicht in de luchtkwaliteit in hun omgeving. Dit leverde niet alleen informatie op over de luchtkwaliteit en de geurhinder (rapport TNO (PDF PDF-bestand, 11 MB) en rapport GGD (PDF PDF-bestand, 1 MB)), maar zorgde ook voor een beter contact met de provincie en meer regie van omwonenden op hun eigen leefomgeving. 

Uitbreiding van app

Aansluitend op de wensen van omwonenden van Oosterhorn wordt de luchtapp uitgebreid tot een hinderapp. In de nieuwe app worden de gegevens uitgebreid van een paar bedrijven naar alle omliggende bedrijven. De app wordt bruikbaar in een groter gebied en gaat over meer vormen van hinder dan alleen geur. Daarnaast kunnen gebruikers via de hinderapp niet alleen meldingen maar ook formele klachten indienen, gekoppeld aan het klachtensysteem van de Omgevingsdienst Groningen, die de klachten afhandelt. Als de hinderapp succesvol is, wordt deze uitgebreid naar de gehele provincie Groningen.

Eén loket milieuhinder

De hinderapp past bij de introductie van de nieuwe Omgevingswet in 2022. Dan moet er één loket zijn voor milieuhinder, waarbij inwoners met één klik op een kaart inzicht kunnen krijgen in de kwaliteit van hun omgeving. Een app biedt daarbij de mogelijkheid om per gebied te monitoren en geeft meer inzicht in de behandeling van klachten.  

Meetresultaten meetnet Oosterhorn

Vanaf begin 2021 vindt u op deze pagina ook de rapportage van de metingen van SiC-vezels door TNO. Het meten van de vezels gebeurt via zes meetstations: drie in de woonkernen Farmsum, Wagenborgen en Borgsweer en drie in de omgeving van het bedrijf ESD. Eens per drie maanden vindt u hieronder een nieuw meetrapport.