Om gebruik te maken van de Hinderapp is eenmalig registreren nodig.

Registreren

Hinderapp Eemsdelta en Het Hogeland

Inwoners van de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta kunnen met de Hinderapp geur- en geluidsoverlast van bedrijven in hun eigen omgeving melden. Ze kunnen met de app ook zien welke meldingen er in hun omgeving door anderen zijn gedaan. Ook milieuklachten kunnen worden ingediend via de Hinderapp. Die neemt de Omgevingsdienst Groningen in behandeling.

Eenmalig registreren

Alle inwoners van beide gemeente kunnen de app gebruiken. Zij moeten zich eenmalig registreren om hun meldingen of klachten (anoniem) op de kaart te kunnen zetten en opvolging te kunnen geven. De Hinderapp geeft inzicht in geur- en geluidshinder die door bedrijven in beide deelnemende gemeenten wordt ervaren. De app is ontwikkeld door de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland, gemeente Eemsdelta en Omgevingsdienst Groningen. De samenwerkende overheden gebruiken de Hinderapp om te werken aan een schonere, veiligere en gezondere leefomgeving. Als de Hinderapp succesvol is, wordt deze uitgebreid naar de gehele provincie Groningen.

Eerdere proef met luchtapp

Sinds 2018 wordt er een proef gehouden met een luchtapp rondom industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl. Het doel van de proef was om de geurhinder te verminderen, een goed beeld te krijgen van de geuroverlast die in het gebied werd ervaren en inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit en eventuele gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Veertig mensen namen deel aan de proef met de app en kregen inzicht in de luchtkwaliteit in hun omgeving. Dit leverde niet alleen informatie op over de luchtkwaliteit en de geurhinder (rapport TNO (PDF PDF-bestand, 11 MB) en rapport GGD (PDF PDF-bestand, 1 MB)), maar zorgde ook voor een beter contact met de provincie en meer regie van omwonenden op hun eigen leefomgeving. 

Meetresultaten meetnet Oosterhorn

Sinds begin 2021 vindt u op deze pagina ook de rapportage van de metingen van SiC-vezels door TNO. Het meten van de vezels gebeurt via zes meetstations: drie in de woonkernen Farmsum, Wagenborgen en Borgsweer en drie in de omgeving van het bedrijf ESD. Eens per drie maanden is hieronder een nieuw meetrapport te vinden.