Gemeentelijke herindeling

Sinds 2005 zijn we met de Groninger gemeenten in gesprek over de bestuurlijke organisatie in de provincie. Gemeenten en provincie zien de nut en noodzaak van grotere gemeenten (opschaling) in, om gemeentelijk bestuur en taken ook in de toekomst goed uit te kunnen voeren. Binnen het herindelingsproces heeft de provincie vooral een ondersteunende rol. Het initiatief om tot herindelingsvoorstellen te komen ligt in eerste instantie bij de gemeenten zelf.

Hieronder alle Groninger gemeenten per 1 januari 2021: