Gemeentelijke herindeling

Sinds 2005 zijn we met de Groninger gemeenten in gesprek over de bestuurlijke organisatie in de provincie. Gemeenten en provincie zien de nut en noodzaak van grotere gemeenten (opschaling) in, om gemeentelijk bestuur en taken ook in de toekomst goed uit te kunnen voeren. Binnen het herindelingsproces heeft de provincie vooral een ondersteunende rol. Het initiatief om tot herindelingsvoorstellen te komen ligt in eerste instantie bij de gemeenten zelf.

Appingedam, Delfzijl en Loppersum

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben een principebesluit genomen om samen verder te gaan. De herindelingsdatum is 1 januari 2021. Op de websites van de gemeenten staat meer informatie.

Gemeente Appingedam
Gemeente Delfzijl
Gemeente Loppersum

Veendam, Pekela en Stadskanaal

De drie gemeenten hebben een gezamenlijke verkenning gedaan naar een mogelijke herindeling van de drie gemeenten. De raden van Pekela en Stadskanaal hebben op basis daarvan op 28 februari 2017 een besluit genomen voor een herindeling van de drie gemeenten, de raad van Veendam besloot tegen een herindeling te stemmen. De gesprekken over de bestuurlijke toekomst worden met de nieuwe gemeentebesturen vervolgd.