Ecologische verbindingszone Westerbroek

In opdracht van de provincie Groningen wordt bij Westerbroek aan weerszijden van de A7 een stuk nieuwe natuur aangelegd. Dit gebied, een ecologische verbindingszone, verbindt de natuur van 't Roegwold met het Zuidlaardermeergebied. Zo kunnen dieren straks van het ene naar het andere gebied, wat belangrijk is voor de biodiversiteit.

Uitvoering

In juni 2020 is de uitvoering gestart van het grondwerk. Er wordt een doorgaande waterverbinding, een zogenaamde slenk aangelegd. De grond die daarbij is vrijgekomen, is deels verwerkt in de wal langs de A7. De verwachting is dat het werk rond de zomer 2021 gereed is.  

Veenborg

In het gebied tussen de Hoofdweg en de snelweg hebben veenborgen gestaan. Een veenborg is een landhuis of buitenplaats van welgestelde Groningers die geld verdienden met het afgraven van het veen. Een verhoging in het gebied, die beplant is met bomen en bos, verwijst naar die geschiedenis. In het filmpje vertelt Martin van Dijken, landschapsarchitect bij Prolander, daar meer over.

Faunapassages

Een belangrijk onderdeel van de ecologische verbindingszone zijn de faunapassages in de wegen. In 2018 en 2019 zijn de faunapassages in de Oudeweg, Borgweg en de Hoofdweg aangelegd, in 2019 de faunapassage in de A7. Kijk voor meer informatie op de website van Prolander.

Europa

De faunapassages onder de Oudeweg, Borgweg, de Hoofdweg en de A7 en het grondwerk zijn medegefinancierd door ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ‘Europa investeert in zijn platteland’. 

Betrokken partijen