Aanpak bushaltes

De provincie Groningen heeft veel bushaltes in beheer. We gaan 100 van deze haltes opwaarderen. We plaatsen nieuwe voorzieningen, zoals bushokjes en fietsenstallingen. Oude bushaltes, die niet meer in gebruik zijn, worden verwijderd. Een aantal bushokjes krijgt groene en duurzame onderdelen, zoals een sedumdak, zonnepanelen of wateropslag.

Waarom?

Het project is in deze fase:

4 uitvoering

Uitvoering

Het project zit in de uitvoeringsfase. Tussen november 2020 en maart 2021 worden de eerste 100 bushaltes opgewaardeerd. Welke bushaltes dat zijn kunt u zien op de digitale kaart. De uitvoering van het werk is opgedeeld in 6 regio's. De verschillende regio's zijn met kleuren aangegeven.

Planning

November 2020 - maart 2021

Opwaarderen 100 bushaltes

Vergroenen aantal bushaltes

Januari 2021 - maart 2021Verwijderen oude bushaltes

Planstudie

Het opwaarderen, vergroenen en verwijderen van de bushaltes is onderdeel van het project Ketenmobiliteit. Binnen dit project moeten alle bushaltes worden opgewaardeerd volgens een vastgelegd prioriteringsmodel. De uitkomsten zijn vastgelegd en worden in verschillende opdrachten uitgevoerd. 

Verkenning

In mei 2017 is het provinciale bushaltebeleid vastgesteld als nadere uitwerking van de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer)-visie, de OV Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2025 en het Basisnetwerk OV. Vervolgens heeft de stuurgroep van het Verkeer- en Vervoerberaad (VVB) de Ambitie Ketenmobiliteit vastgesteld. Hiermee zijn de ambities uit het bushaltebeleid en de fietsstrategie voor de slimme ketens en de ambitie voor realisatie van hubs samengevoegd.

De ambitie Ketenmobiliteit luidt:

In de provincies Groningen en Drenthe kan de reiziger gemakkelijk schakelen tussen de modaliteiten in een systeem dat de reiziger voorziet van slim maatwerk op het gebied van mobiliteit en andere complementaire diensten. Dit maken wij (de provincies en gemeenten in Groningen en Drenthe) mogelijk door integraal samen te werken en door drempels weg te nemen en initiatieven vanuit de samenleving en de markt te faciliteren en te stimuleren.

Vragen over dit project of aanmelden voor de digitale nieuwsbrief?

Wilt u meer weten over het project? Of wilt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief? Neem contact op met Leonie Bekkema, Omgevingsmanager van de provincie Groningen.

Telefoon: 050 - 316 46 67
E-mail: a.l.bekkema@provinciegroningen.nl