Werkgelegenheid

Deze tabel geeft informatie over werkgelegenheid in de provincie Groningen per april 2015. Het gaat om een gemiddelde over alle personen, zowel met als zonder inkomen. De gegevens zijn afkomstig uit het provinciale werkgelegenheidsregister. Jaarlijks worden de cijfers via een enquête verzameld met als peildatum april.

De tabel laat zien hoeveel mensen een baan hebben, ongeacht het aantal uren, waarbij ook uitzendkrachten zijn meegeteld. De totale werkgelegenheid is verdeeld over 13 samengevoegde sectoren. De gegevens zijn afkomstig uit het Provinciaal Werkgelegenheidsregister 2015.
Op de website van Stichting LISA, www.lisa.nl, zijn meer cijfers over de werkgelegenheid te vinden.  Het detailniveau van de gegevens is afhankelijk van het geografische niveau.

Aantal werkzame personen, afgerond per sector

Sector

2014

2015

Landbouw, bosbouw en visserij

9.003

8.871

Winning van delfstoffen

629606

Industrie

28.770

28.322

Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas

2.1462.076

Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering

1.2971.471

Bouwnijverheid

12.996

12.954

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's

39.705

40.121

Vervoer en opslag

10.119

8.814

Cultuur, sport en recreatie

6.500

6.400

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

11.053

11.092

Informatie en communicatie

8.526

8.671

Financiële instellingen

3.426

3.461

Verhuur van en handel in onroerend goed24402407

Advisering, onderzoek, speciale zakelijke dienstverlening

17.876

18.064

Verhuur van roerende goederen, overige zakelijke dienstverlening17.71418.115

Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen

17.345

17.262

Onderwijs

22.778

23.397

Gezondheids- en welzijnszorg

54.638

54.306

Cultuur, sport en recreatie5.6205.464

Overige dienstverlening

5.620

5.464

Totaal

272.451

271.941