Oppervlakte

De tabel bevat informatie over het grondgebruik in de provincie Groningen. Onder grondgebruik verstaan we de manier waarop verschillende delen van het aardoppervlak gebruikt worden.

Oppervlakte naar grondgebruik 2008
 ProvincieNederland
km²%km²%

Landbouw

1.883

78,4

22.758

60,9

Bebouwd

157

6,5

3.449

9,2

- waarvan woongebied

107

68,3

2.301

66,7

- waarvan bedrijventerrein

33

21,2

786

22,8

- waarvan overig bebouwd

16

10,5

362

10,5

Semi bebouwd

39

1,6

514

1,4

Verkeer

64

2,7

1171

3,1

Recreatie

38

1,6

977

2,6

Bos en natuur

143

6,0

4850

13,0

Binnenwater

78

3,2

3635

9,7

Buitenwater

557

18,8

4189

10,1

Totaal oppervlak

2960

100,0

41543

100,0