Agenda Statencommissie Omgeving en Milieu 28 november 2012

Datum: 28 november 2012
Tijd: 09:00 uur
Verslag:
Videoverslag: http://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/10224/commissie+Omgeving+en+Milieu+28-11-2012
Locatie: Statenzaal
Bijzonderheden:

1. Opening en mededelingen

2. Regeling van werkzaamheden

 • Voorstellen vreemd aan de orde van de dag
 • Vaststellen van de agenda
 • Spreektijdregeling

3. Gelegenheid tot spreken voor niet-Statenleden(m.b.t. de bespreekpunten)

4. Toezeggingenlijst (PDF PDF-bestand, 86 KB)

5. Mededelingen

6. Rondvraag

7. Ingekomen stukken  

 • a. Brief van GS van 25 september 2012, nr. 2012-41,231/39/A.12, RP (PDF PDF-bestand, 226 KB), betreffende Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rijksstructuurvisie Wind op Land.  
 • b. Brief van GS van 4 oktober 2012, nr. 2012-41248/39/A.13, PPM (PDF PDF-bestand, 219 KB), betreffende Verlenging POP 2009 - 2013 met periode van twee jaar.  
 • c. Brief van GS van 3 oktober 2012, nr. 2012-42957/40/A.12, RP (PDF PDF-bestand, 215 KB) betreffende Toeristisch-recreatieve ontwikkeling op de locatie Hamdijk 5 te Bad Nieuweschans en de vestiging van een wereldbazar op de locatie Papierbaan 80 te Winschoten.  
 • d. Brief van GS van 9 oktober 2012, nr. 2012-44026/41/A.14, BJC (PDF PDF-bestand, 242 KB), betreffende RWE-vergunning; behandeling besluiten op bezwaar.  
 • e. Brief van GS van 19 september 2012, nr. 2012-40181/38/A.8, LGW (PDF PDF-bestanden), betreffende Natuurbeheerplan 2013  
 • f. Brief van GS van 18 september 2012, nr. 2012-40339/A.9, LGW (PDF PDF-bestand, 214 KB), betreffende Openstelling 2013.  
 • g. Brief van GS van 30 oktober 2012, nr. 2012-47804/44/A.19, WE (PDF PDF-bestand, 177 KB), betreffende ontwerp PIP N361 Ranum – Mensingeweer.   

8. Voordracht van GS van 30 oktober 2012, nr. 2012-45.940, FC betreffende de Integrale Bijstelling van de Begroting 2012 (6e en 7e wijziging Begroting 2012, 1e wijziging Begroting 2013) (nummer 40/2012 (PDF PDF-bestand, 125 KB)). Bespreking in één termijn. 

9. Brief van GS van 7 november 2012, nr. 2012-48.956/45/A.7, RP (PDF PDF-bestand, 440 KB), betreffende Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG).

Hierbij wordt betrokken:

 • de brief van de OZG van 2 november 2012 betreffende de toekomst van de zorg in Noord- en Oost-Groningen (31 oktober jl.).

10. Brief van GS van 6 november 2012, nr. 2012-49.359/45/A.6, MV (PDF PDF-bestand, 355 KB), betreffende ontwerpvergunning Ensartech. Hierbij wordt besproken de brief van NMFG van 17 september 2012 betreffende afvalbedrijven in de duurzame Eemsdelta - casus Ensartech.

11. Brief van GS van 18 oktober, nr. 2012-44.238/41/A.16, LGW (PDF PDF-bestand, 375 KB), betreffende stand van zaken uitvoering Natuurakkoord.   

12. Brief van GS van 9 oktober 2012, nr. 2012-44.072/41/A.9, RP (PDF PDF-bestand, 913 KB), betreffende structuurvisie windenergie op land.

Hierbij wordt betrokken:

 • Brief van GS van 20 november, nr. 2012-49782/49/A.8, RP (PDF PDF-bestand, 162 KB), betreffende zienswijze IPO en advies commissie m.e.r. op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rijksstructuurvisie Windenergie op Land.

Hierbij wordt verder betrokken:

 • de zienswijze (PDF PDF-bestand, 64 KB) van de gemeente Veendam betreffende de Rijksstructuurvisie wind op land.
 • de brief van Natuur en Milieufederatie Groningen

13. Voordracht GS aan PS van 18 september 2012, nr. 2012-39555, LGW, ten behoeve van de wijziging van de Grondwaterheffingsverordening Groningen (nummer 36/2012 (PDF PDF-bestand, 99 KB)), bijlage (PDF PDF-bestand, 65 KB).

14. Voordracht van GS van 30 oktober 2012, nr. 2012-46042, MB, betreffende wijziging van de verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen (nummer 41/2012 (PDF PDF-bestand, 90 KB)).

15. Sluiting.  

Brief

Natuurbeheerplan 2013 (211 KB)

Bijlagen

Natuurbeheerplan Groningen 2013 (275 KB)
Nota reacties en commentaar Natuurbeheerplan 2013 (182 KB)