Agenda Statencommissie Mobiliteit en Energie 10 oktober 2012

Datum: 10 oktober 2012
Tijd: 18:00 uur
Verslag:
Videoverslag: http://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/10219/commissie+Mobiliteit+en+Energie++10-10-2012
Locatie: Statenzaal
Bijzonderheden:

1. Opening en mededelingen

2. Regeling van werkzaamheden

  • Voorstellen vreemd aan de orde van de dag
  • Vaststellen van de agenda
  • Spreektijdregeling

3. Gelegenheid tot spreken voor niet-Statenleden(m.b.t. de bespreekpunten)

4. Toezeggingenlijst (PDF PDF-bestand, 65 KB)

5. Mededelingen

6. Rondvraag

7. Ingekomen stukken

  • a. Brief van GS van 11 september 2012, nr. 2012-37.060/37/A.9, EZP (PDF PDF-bestand, 3 MB) betreffende resultaten quickscan warmtenet Europapark Groningen. 
  • b. Brief van GS van 4 september 2012, nr. 2012-34.170/36/A.18, VV (PDF PDF-bestand, 209 KB) betreffende OV bureau Groningen Drenthe; jaarverslag en jaarrekening 2011, begroting 2013 en Trendmonitor 2011 OV per bus Groningen Drenthe.   

Bespreekpunten

8. Voordracht van Gedeputeerde Staten van 11 september, nr. 2012-36.215, VB betreffende Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur 2013-2016. (35-2012 (PDF PDF-bestand, 65 KB)

9. Brief van Gedeputeerde Staten van 30 mei 2012, nr. 2012-20.830/20/A.10, VV (PDF PDF-bestand, 313 KB), betreffende stand van zaken verdubbeling N33.

Hierbij wordt betrokken:

  • de brief van GS van 17 juli 2012, nr. 2012-31.323/29/A.27, VV (PDF PDF-bestand, 231 KB) betreffende bijdrage uitbuiging N33 en knooppunt N33-N366. Op verzoek van de fractie van de VVD.  

10. Brief van Gedeputeerde Staten van 26 juni 2012, nr. 2012-27.120/26/A.16, VV (PDF PDF-bestand, 313 KB), betreffende stand van zaken OV knoop Hoogezand. Op verzoek van de fractie van GroenLinks.

11. Brief van Gedeputeerde Staten van 29 juni 2012, nr. 2012-25.812/26/A.18, VV (PDF PDF-bestanden), betreffende ontwerp voor OTB-MER Aanpak Ring Zuid. Op verzoek van de fractie van de Partij van de Arbeid.

12. Sluiting.

Brief

Ontwerp Zuidelijke Ringweg (599 KB)

Bijlagen

Bijlage Ontwerp Zuidelijke Ringweg (867 KB)