Agenda Statencommissie Bestuur, Financien en Economie 17 oktober 2012

Datum: 17 oktober 2012
Tijd: 18:00 uur
Verslag:
Videoverslag: groningen.stateninformatie.nl/vergadering/10221/commissie+Bestuur%2C+Financi%C3%ABn+en+Economie+17-10-2012
Locatie: Statenzaal
Bijzonderheden:

1. Opening en mededelingen

2. Regeling van werkzaamheden

 • voorstellen vreemd aan de orde van de dag
 • vaststellen van de agenda

  • Voorstel om aan de agenda toe te voegen de Voordracht van GS van 25 september 2012, nr. 2012-39.621, FC, tot wijziging van de Legesverordening provincie Groningen 1993 en de daarbij behorende bijlage (Tarieventabel 2013) (nummer 38/2012 (PDF PDF-bestand, 125 KB))

 • spreektijdregeling  

3. Gelegenheid tot spreken voor niet-Statenleden (m.b.t. geagendeerde onderwerpen)

4. Toezeggingenlijst  (PDF PDF-bestand, 93 KB)

5. Mededelingen

 • Europa (nav werkbezoek Brussel)
 • SNN
 • Groningen Seaports

6. Rondvraag  

7. Ingekomen stukken (ter kennisneming)  

 • a. Brief van Gedeputeerde Staten van 4 september 2012, nr. 2012-37.857/36/A.21, PPM (PDF PDF-bestand, 502 KB) betreffende motie parlement Niedersachsen inzake samenwerking met Nederland 
 • b. Brief van Gedeputeerde Staten van 11 september 2012, nr. 2012-39.332/37/A.8, GMO (PDF PDF-bestand, 240 KB) betreffende geschil tussen Provincie en Ballast Nedam c.s., e.a. 
 • c. Brief van GS van 25 september 2012, nr. 2012-41.742/39/A.19,BJC (PDF PDF-bestand, 195 KB) betreffende Jaarstukken IPO en Midyear Review IPO jaarplan 2012

Bespreekpunten  

8. Voordracht van Gedeputeerde Staten van 11 september, nr. 2012-34.194, FC inzake de vaststelling van het normenkader voor de rechtmatigheidstoets (nummer 34/2012 (PDF PDF-bestand, 110 KB)) De accountant is aanwezig bij dit agendapunt. Voorafgaand aan de bespreking van dit agendapunt is er gelegenheid om de accountant specifieke aandachtspunten mee te geven bij de controle van de jaarrekening 2012.  

9. Brief van GS van 11 september 2012, nr. 2012-33.237/37/A.15, CK (PDF PDF-bestand, 931 KB), betreffende stand van zaken deregulering en plan van aanpak          

10. Sluiting.