Inloopbijeenkomst projecten in Winsum op 4 december

Datum: 4 december 2017
Tijd: 16:30 uur - 20:30 uur
Locatie: de Hoogte, Kerkepad 8, Winsum
Bijzonderheden:

Op maandag 4 december houdt de provincie Groningen samen met de gemeente Winsum een inloopbijeenkomst over verschillende projecten die in Winsum spelen: 

  • de herinrichting van de N361 in Winsum;
  • de plannen voor het sportpark Winsum en de duurzame energiemaatregelen op het sportpark;
  • opgaven Geluidssanering in Winsum (rond de N361).

Er zijn medewerkers van de provincie Groningen en de gemeente Winsum aanwezig om een toelichting te geven. Belangstellenden zijn van harte welkom om bij de inloopbijeenkomst aanwezig te zijn. Er is geen plenaire presentatie. Iedereen kan dus zelf kiezen op welk tijdstip hij of zij langs wil komen.   

Reacties indienen

Voor het project herinrichting N361 Winsum krijgt men de gelegenheid om bij de provincie Groningen een schriftelijke reactie achter te laten met een mening en/of aandachtspunten over het plan. Deze reacties verwerken wij samen met ons commentaar tot een nota reacties en commentaar. Dit overzicht voegen wij  toe aan de besluitvorming over de projecten. De indieners krijgen na besluitvorming  door Gedeputeerde Staten begin 2018 de overzichten toegestuurd samen met de voordracht aan Provinciale Staten.

Het  definitieve realisatiebesluit voor de herinrichting N361 Winsum wordt in het voorjaar van 2018 aan Provinciale Staten voorgelegd. Daarna wordt de uitvoering voorbereid.

Als u nog vragen heeft over deze bijeenkomst, kunt u contact opnemen met Haro van Dijk, e-mail: h.p.van.dijk@provinciegroningen.nl, telefoon 050-316 44 46.