Symposium Energietransitie in het landschap

Datum: 10 maart 2016
Tijd: 18:30 uur - 21:30 uur
Locatie: Gasunie, Concourslaan, Groningen
Bijzonderheden:

Gedeputeerde Nienke Homan is aanwezig bij het symposium Energietransitie in het landschap, dat Natuur en Milieufederatie Groningen (NMFG), Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en de Friese en Drentse milieufederaties samen organiseren over energietransitie in het landschap in Noord-Nederland. Tijdens het symposium wordt het debat gevoerd over draagvlak en landschappelijke inpassing van energietransitie.