Vraag en antwoord invloed uitoefenen

U kunt als bewoner van de provincie invloed uitoefenen. Provinciale Staten vergaderen om de 5 á 6 weken in de Statenzaal van het provinciehuis. Normaal gesproken vergaderen Provinciale Staten op woensdag. Voor het begin van elk kalenderjaar wordt een vergaderschema vastgesteld. Staten- en commissievergaderingen zijn in principe openbaar.

Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen de statenvergaderingen volgen op de publieke tribune in het provinciehuis. De commissievergaderingen vinden ook plaats in het provinciehuis. Op de agenda's van deze vergaderingen staat vermeld waar de vergaderingen plaatsvinden.

Hieronder vindt u meer informatie.

Invloed uitoefenen

 • Hoe dien ik een burgerinitiatief in?

  Ga naar de pagina burgerinitiatief en lees hoe u een burgerinitiatief kunt indienen.

 • Waar kan ik terecht met vragen over Provinciale Staten?

  Voor vragen over Provinciale Staten kunt u contact opnemen met de Statengriffie.
  Telefoon (050) 316 4458
  E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl

 • Hoe leg ik contact met een Statenlid?

  De 43 Statenleden staan op onze website onder de knop 'Statenleden', gegroepeerd per politieke partij. Bij elk Statenlid staan contactgegevens vermeld. Zo kunt u rechtstreeks contact leggen met een Statenlid. 

  Vragen?

  Bel de Statengriffie, telefoon (050) 316 4458 of stuur een e-mail naar: statengriffie@provinciegroningen.nl

 • Hoe schrijf of e-mail ik Provinciale Staten?

  U kunt uw brief of e-mail richten aan Provinciale Staten van Groningen. In de ontvangstbevestiging staat vermeld wat er met uw brief gebeurt. Brieven en e-mails worden altijd op een vergaderagenda van de desbetreffende commissie geplaatst, onder ingekomen stukken.

  Brief:
  Postadres:
  Statengriffie, Postbus 610
  9700 AP  Groningen

  E-mail:
  Heeft een boodschap voor alle Statenleden? dan kunt u in één keer een mail sturen aan alle 43 Statenleden via de contact knop op onze website.  

  Vragen?

  Bel de Statengriffie, telefoon (050) 316 4458 of stuur een e-mail naar: statengriffie@provinciegroningen.nl

   

   

 • Hoe schrijf of e-mail ik een Statencommissie?

  Brieven en e-mails worden altijd op de vergaderagenda van de desbetreffende commissie geplaatst, onder ingekomen stukken. U kunt uw brief of e-mail richten aan de volgende Statencommissies:

  • Ruimte, natuur en leefbaarheid;
  • Mobiliteit, economie en energie;
  • Bestuur, financiën en veiligheid.

  U kunt uw brief sturen naar:

  Provincie Groningen
  Statengriffie
  T.a.v. de leden van de commissie [hier vult u de naam van de commissie in]
  Postbus 610
  9700 AP  Groningen

  U kunt uw e-mail mailen aan een commissie via onze contact knop op deze website of door uw e-mail te sturen aan: statengriffie@provinciegroningen.nl

  Vragen?

  Bel de Statengriffie, telefoon (050) 316 4458 of stuur een e-mail naar: statengriffie@provinciegroningen.nl

 • Hoe kan ik komen praten met de Staten?

  Tijdens Praten met de Staten kunt u van 16.00 tot 17.30 uur op een informele manier in gesprek gaan met Statenleden over onderwerpen die een paar weken later op de agenda van de Staten staan. Kijk voor data op het vergaderschema en voor meer informatie op www.pratenmetdestaten.nl.

  Hebt u vragen? Bel de Statengriffie, telefoon (050) 316 44 58 of stuur een e-mail naar statengriffie@provinciegroningen.nl.

 • Hoe kan ik inspreken tijdens een commissievergadering?

  Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de Statengriffie, telefoon (050) 316 4458. U wordt dan telefonisch doorverbonden met de Statenadviseur van de desbetreffende commissie waar u wilt inspreken. U moet vooraf melden dat u wilt inspreken en over welk onderwerp. 

  Vragen?

  Bel de Statengriffie, telefoon (050) 316 4458 of stuur een e-mail naar: statengriffie@provinciegroningen.nl

 • Hoe weet ik waarover Provinciale Staten en Statencommissies vergaderen?

  De agenda voor Staten- en commissievergaderingen wordt in principe 10 dagen voor aanvang van de vergadering in het Dagblad van het Noorden geplaatst. Normaal gesproken is dit in de zaterdageditie. Ook worden de agenda's op deze website geplaatst. U kunt deze vinden in het vergaderschema. Tot slot kunt u alle vergaderstukken van Staten- en commissievergaderingen van de provincie Groningen bekijken via uw device of smartphone. Hiervoor gaat u naar de app store en download u de iBabs Pro app.

  Vervolgens logt u als volgt in:
  Site: provinciegroningen
  E-mailadres: burger
  Wachtwoord: burger
  Tot slot klikt u op inloggen.
   

  Vragen?

  Bel de Statengriffie, telefoon (050) 316 4458 of stuur een e-mail naar: statengriffie@provinciegroningen.nl

 • Hoe woon ik een Staten- of commissievergadering bij?

  Provinciale Staten vergaderen om de vijf á zes weken in de Statenzaal van het provinciehuis (Martinikerkhof 12, Groningen). Normaal gesproken vergaderen Provinciale Staten op woensdag. Voor het begin van elk kalenderjaar wordt een vergaderschema vastgesteld. Staten- en commissievergaderingen zijn in principe openbaar.

  Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen de Staten- en commissievergaderingen volgen op de publieke tribune in het provinciehuis of vanuit huis via de live stream op onze website.

  Vragen?

  Bel de Statengriffie, telefoon (050) 316 4458 of stuur een e-mail naar: statengriffie@provinciegroningen.nl