Werkzaamheden in een watergebied

Wilt u aan het werk in een waterwingebied, een grondwaterbeschermingsgebied of een gebied met een verbod of fysische bodemaanpassing? Dan hebt u een ontheffing nodig.

Waarom?

Schoon water is van levensbelang voor de natuur, recreatie en landbouw. De kwaliteit van het oppervlaktewater in meren, beken en sloten is in de afgelopen decennia veel beter geworden en dat willen we graag zo houden. Werkzaamheden kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van ons water. Activiteiten die schadelijke invloed kunnen hebben willen we beperken tot een minimum.

Hoe weet u of u in aanmerking komt voor een ontheffing?

Dit weet u door het aanvraagformulier in te vullen. Het formulier begint met een checklist. Als u niet in aanmerking komt voor de ontheffing, weet u dat na het invullen van deze lijst en hoeft u niet verder te gaan met invullen.

Hebt u vragen?

Twijfelt u? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

Relevante regeling

Procedure

U kunt de ontheffing online aanvragen via het aanvraagformulier met checklist.

U krijgt zo snel mogelijk na uw aanvraag een ontvangstbevestiging. Provincie, waterschap, bodembescherming en in sommige gevallen de gemeente toetsen de aanvraag. Binnen 8 weken laten we u per brief weten of ontheffing mogelijk is.

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Loket Vergunningen:
Telefoon: 050 - 316 43 28
E-mail: loketvergunningen@provinciegroningen.nl