Wegenverkeerswet 1994, Voertuigreglement en Reglement verkeersregels en -tekens 1990 (ontheffing)

In de Wegenverkeerswet 1994 staan regels en verkeerstekens die gelden op de openbare wegen. Als u ontheffing wilt van één van deze regels, dan kunt u dit aanvragen bij de beheerder van de weg. Meestal is dat het Rijk, de provincie, het waterschap of de gemeente.

Bijvoorbeeld u kunt als agrariër uw akker alleen bereiken via een openbaar fietspad. U kunt ontheffing aanvragen om met een tractor op het fietspad te mogen rijden.

Contact

U vraagt ontheffing aan bij:

 • de minister van Infrastructuur & Milieu als de wegen onder beheer van het Rijk vallen;
 • de RDW als de aanvraag betrekking heeft op eisen aan voertuigen;
 • de provincie als de wegen in beheer zijn van de provincie;
 • het waterschap als de wegen in beheer zijn van het waterschap;
 • de gemeente als de aanvraag betrekking heeft op andere dan de hiervoor genoemde wegen;
 • het CBR als het gaat om autogordels en beveiligingsmiddelen voor kinderen;
 • Rijkswaterstaat als het gaat om ontheffingen voor rijkswegen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Termijn

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Wet- en regelgeving

 • Wegenverkeerswet 1994
 • Regeling voertuigen
 • Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
 • Legesverordening provincie Groningen (zie Overheid.nl, zoek op locatie 'provincie Groningen' en op woord 'legesverordening')