Wedstrijden op de weg (ontheffing)

Als u een wedstrijd op de weg wilt houden, bent u verplicht om een ontheffing aan te vragen.. Loopt de weg door één gemeente, dan vraagt u de ontheffing aan bij die betreffende gemeente. Wanneer het wedstrijdparcours door meerdere gemeentes loopt, dan vraagt u de ontheffing aan bij de provincie. De ontheffing wordt alleen verleend als er door de organisator aantoonbaar maatregelen zijn getroffen om deelnemers en organisatoren te verzekeren in geval van schade.

Contact

De ontheffing vraagt u aan bij de beheerder van de weg. Dat is:

  • De regionale directie van Rijkswaterstaat als de weg onder het beheer van het rijk valt.
  • De provincie als de weg op het grondgebied van meerdere gemeenten ligt.
  • De gemeente als het wedstrijdsparcours maar door één gemeente gaat.

Termijn

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Wet- en regelgeving

  • Wegenverkeerswet 1994

Bijgewerkt: 1 juli 2016