Vuurwerk toepassingsvergunning (vergunning)


Als u bedrijfsmatig vuurwerk wilt afsteken, moet uw bedrijf in het bezit zijn van een toepassingsvergunning. Deze vergunning staat het afsteken van professioneel vuurwerk in Nederland toe. Een toepassingsvergunning heeft betrekking op consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Als u een toepassingsvergunning hebt gekregen, moet u elke keer voor het afsteken van vuurwerk toestemming vragen aan Gedeputeerde Staten van de provincie waar u het vuurwerk wilt afsteken.

Contact

Met inwerkingtreding van het nieuwe Vuurwerkbesluit op 1 juli 2012 is het ministerie van Infrastructuur en Milieu het bevoegde gezag voor het verlenen van toepassingsvergunningen. De DCMR Milieudienst Rijnmond voert deze taak uit namens dit ministerie. Voor vragen kunt u mailen naar vuurwerk-ienm@dcmr.nl.

Termijn

Nadat de aanvraag bij de DCMR is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt de toepassingsvergunning zo snel mogelijk opgesteld. Voor de gehele procedure moet u rekening houden met een termijn van acht weken.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt: 7 juli 2014

Uitvoerende instantie

DCMR Milieudienst Rijnmond (namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu)