Vuurwerk ontbranden (toestemming of melding)

Als u met uw bedrijf vuurwerk gaat afsteken, heeft u een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie. De ontbrandingstoestemming heeft u nodig als u bepaalde hoeveelheden of soorten vuurwerk wilt afsteken. Bijvoorbeeld: professioneel vuurwerk consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilo) theatervuurwerk (meer dan 20 kilo). Wilt u geen professioneel vuurwerk afsteken? Of minder vuurwerk? Dan doet u een ontbrandingsmelding.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • U heeft een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning).
 • U heeft een geldige aansprakelijkheidsverzekering.

U vraagt om ontbrandingstoestemming in de volgende gevallen:

 • U wilt professioneel vuurwerk afsteken.
 • U wilt consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram) afsteken.
 • U wilt theatervuurwerk (meer dan 20 kilogram) afsteken.

In het volgende geval moet u een ontbrandingsmelding doen:

 • U wilt maximaal 20 kilo theatervuurwerk of 200 kilo consumentenvuurwerk afsteken (of gezamenlijk 220 kilo). Houd er rekening mee dat u misschien nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning van de gemeente.

Aanpak

U doet de melding minimaal 2 weken voor het evenement. U doet de aanvraag voor ontbrandingstoestemming minimaal 14 weken voor de geplande vuurwerkontbranding. Ook voor meerdere evenementen of voorstellingen kunt u onder voorwaarden in 1 keer toestemming aanvragen.

Zowel bij de melding als de aanvraag levert u de volgende gegevens mee:

 • datum, tijdstip en plaats van het evenement
 • een afschrift van de toepassingsvergunning
 • een afschrift van het certificaat vuurwerkdeskundige (KIWA-certificaat)
 • een schietlijst
 • een actuele situatietekening (bij ontbranden in de buitenlucht)
 • als u wegen gaat afzetten, toestemming van de eigenaar of beheerder

Contact

U vraagt de ontbrandingstoestemming aan bij de provincie. Daar doet u ook de ontbrandingsmelding. Dit doet u digitaal via het Vuurwerkportaal. U kunt de aanvraag met DigiD of eHerkenning doen. De toepassingsvergunning vraagt u aan bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw toestemmingsaanvraag voor het ontbranden van vuurwerk? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Meer informatie