Toezicht en handhaving

Toezichthouder bezoeken en controleren regelmatig de gemeentelijke en de provinciale vuurwerkopslagplaatsen.  Ze controleren onder andere:

  • de noodzakelijke bouwkundige en technische voorzieningen
  • de opslaghoeveelheden
  • de opslagwijze
  • de verkoop van consumentenvuurwerk in december aan particulieren

In januari en februari vindt een controle plaats op de partijen van vuurwerk in de bewaarplaatsen.

Vuurwerkevenementen die in onze provincie plaatsvinden, controleren we in principe allemaal. De controles vinden al dan niet in samenwerking met andere handhavingspartners plaats. De coördinatie van het toezicht op de uitvoering van vuurwerktaken gebeurt door de provinciale vuurwerkcoördinator.

Handhavingsmiddelen

We zetten verschillende middelen in als blijkt dat de regels van opslag óf afsteken van vuurwerk niet worden nageleefd. Denk hierbij aan:

  • het in beslag nemen van vuurwerk
  • het voorschrijven van aanvullende maatregelen die het bedrijf moet nemen
  • het opmaken van een proces verbaal
  • of als het publiek in gevaar komt of kan komen, het acuut stilleggen van een vuurwerkevenement

Downloads