Regelgeving

Regelgeving voor het opslaan en afsteken van vuurwerk

Vuurwerk opslaan

Voor de opslag van consumentenvuurwerk van 25 tot en met 10.000 kilogram is geen milieuvergunning nodig maar kan worden volstaan met een melding bij de gemeente.

Als een bedrijf meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk wil opslaan moet u een omgevingsvergunning bij de provincie aanvragen. Voor de opslag van professioneel vuurwerk (eventueel samen met consumentenvuurwerk) moet u altijd een vergunning aanvragen bij de provincie.

Veiligheidsafstanden bij opslag

Het Vuurwerkbesluit 2002 kent strenge regels voor wat betreft veiligheidsafstanden tussen het bedrijf dat vuurwerk opslaat en de omgeving.

Een bedrijf dat meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk opslaat, moet minimaal 20 meter afstand in acht nemen ten opzichte van bijvoorbeeld omliggende woningen. Er kan een kortere veiligheidsafstand worden toegestaan indien er goede brandwerende bouwkundige voorzieningen tussen bedrijf en woning(en) zijn aangebracht.

Voor de opslag van professioneel vuurwerk gelden strenge veiligheidsafstanden van 400 of 800 meter tot kwetsbare objecten. De afstand is afhankelijk van de opgeslagen hoeveelheid professioneel vuurwerk.

Vuurwerk afsteken

Het Vuurwerkbesluit 2002 maakt onderscheid tussen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. Consumentenvuurwerk is vuurwerk dat geschikt is voor particulier gebruik en rondom de jaarwisseling tot ontbranding gebracht mag worden. 

Consumentenvuurwerk mag door particulieren alleen worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Buiten deze periode mogen particulieren geen vuurwerk afsteken.

Consumentenvuurwerk dat voldoet aan alle wettelijke eisen moet voorzien zijn van het opschrift “geschikt voor particulier gebruik”. Professioneel vuurwerk moet altijd zijn voorzien van de aanduiding ”niet geschikt voor particulier gebruik”.

Als burger kunt u zelf geen toestemming vragen voor het ontbranden van vuurwerk buiten de toegestane tijden (31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur). Hiervoor moet u een vuurwerkbedrijf in de hand nemen.