Vuurwerk, opslag en verkoop (vergunning, melding)

U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Wilt u 10.000 kilo consumentenvuurwerk of minder opslaan? Doe een 'Melding vuurwerkbesluit' via Infomil. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken.

Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of wilt u professioneel vuurwerk opslaan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Wilt u vuurwerk verkopen? Op 29, 30 en 31 december mag u consumentenvuurwerk aan particulieren verkopen. Is een van deze dagen een zondag? Dan is 28 december ook een verkoopdag. Op zondag is het namelijk verboden om consumentenvuurwerk te verkopen.

Kijk voor meer informatie over het afsteken van vuurwerk bij evenementen en voorstellingen: Vuurwerk, ontbrandingsmelding of Vuurwerk, ontbrandingstoestemming.

Voorwaarden

Voorwaarden voor een vergunning voor de opslag van vuurwerk zijn bijvoorbeeld:

  • Er is een minimale afstand tot omwonenden.
  • In de opslag is een sprinklerinstallatie aanwezig.
  • Nabij de opslag en verkoopruimte is een brandmelder aanwezig.

U moet dan ook een actief veiligheidsbeleid voeren. Bij meer dan 200 ton consumentenvuurwerk moet u een veiligheidsrapport opstellen.

Wilt u theatervuurwerk opslaan? Dan zijn de regels wat minder streng dan bij professioneel vuurwerk. De opslag van theatervuurwerk tot 25 kilo moet plaatsvinden in een brandwerende kast die een brandwerendheid heeft van tenminste 60 minuten.

Omdat consumentenvuurwerk ook bij een tankstation verkocht mag worden, zijn er regels voor het lossen van brandstoffen en het gelijktijdig verkopen van vuurwerk.

Aanpak

  • Voor opslag tot en met 10.000 kilo vuurwerk heeft u een melding Vuurwerkbesluit nodig.
  • Voor opslag van meer dan 10.000 kilo vuurwerk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

In het bestemmingsplan moet de opslag van vuurwerk zijn toegestaan.

Contact

Bij opslag van 10.000 kilo consumentenvuurwerk of minder doet u een melding via de website van Infomil. Doe dit minstens 4 weken van tevoren. Gebruik hiervoor het meldingsformulier Vuurwerkbesluit. Hiernaast moet u ook een Activiteitenbesluitmelding doen.
Bij opslag van meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk of opslag van professioneel vuurwerk heeft u een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Termijn

Er wordt binnen 26 weken een beslissing genomen over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Meer informatie