Verkeersmaatregelen op of langs de provinciale weg (toestemming)

Als er tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn voor het uitvoeren van bijvoorbeeld werkzaamheden of het organiseren van een evenement op of langs de provinciale weg, hebt u daar toestemming voor nodig van ons Verkeersloket. Welke stappen u moet nemen voor het aanvragen van een vergunning vindt u in een infographic.

U kunt bij ons een verzoek indienen via een nieuwe applicatie die we vanaf nu gebruiken: LTC Tijdelijke Verkeersmaatregelen. Hiervoor kunt u (kosteloos) een account aanvragen, zodat u eenvoudig toestemming kunt vragen voor het uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen.

  • Het account voor deze applicatie kunt u aanvragen bij de leverancier, via support@andes.nl.
  • Als u eenmaal een account heeft, kunt inloggen via deze link: tvm.andes.nl.

Aanpak

Uw verzoek moet voorzien zijn van een verkeersplan en/of omleidingsplan met detailinformatie over onder andere de aard en locatie van de werkzaamheden, de duur en de gewenste periode van uitvoering.

Het Verkeersloket neemt uw verzoek in behandeling. We kijken daarbij naar de CROW-richtlijnen en naar andere werkzaamheden en stremmingen die van invloed kunnen zijn.

Wij informeren de hulpdiensten over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. De werkzaamheden en de eventuele hinder worden ook bekend gemaakt op de wegwerkzaamhedenkaart van Groningen Bereikbaar.

  • Een aanvraag voor tijdelijke verkeersmaatregelen moet tenminste drie weken voor de start van de werkzaamheden worden aangevraagd;
  • Een aanvraag voor verkeersmaatregelen langer dan vier weken moet tenminste zes weken voor de start van de werkzaamheden worden aangevraagd.
  • Onvolledige, onduidelijke of een te laat ingediende aanvraag kan vertraging opleveren in
    de verwerking. Zonder toestemming van het Verkeersloket is het verboden om de borden te plaatsen of de werkzaamheden uit te voeren.
  • Houd er rekening mee dat op veel provinciale wegen verkeersmaatregelen alleen mogen plaatsvinden binnen bepaalde tijdsperioden, tussen de ochtendspits en de avondspits (van 9.00 tot 15.00 uur). Kijk daarvoor in het overzicht van provinciale wegen (PDF PDF-bestand, 21 KB).
  • Let op:

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Verkeersloket, via 050 -316 42 70 of verkeersloket@provinciegroningen.nl.