Verkeersmaatregelen op of langs de provinciale weg (toestemming)

Als er verkeersmaatregelen nodig zijn voor het uitvoeren van bijvoorbeeld werkzaamheden op of langs de provinciale weg heeft u daarvoor toestemming nodig. Deze toestemming kunt u verkrijgen door een verzoek te sturen naar het Verkeersloket van de provincie Groningen.

Aanpak

Uw verzoek moet voorzien zijn van een verkeersplan en/of omleidingsplan met detailinformatie over onder andere de aard en locatie van de werkzaamheden, de duur en de gewenste periode van uitvoering.

Het Verkeersloket neemt uw verzoek in behandeling. We kijken daarbij naar de CROW-richtlijnen en naar andere werkzaamheden en stremmingen die van invloed kunnen zijn.

Wij informeren de hulpdiensten over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. De werkzaamheden en de eventuele hinder worden ook bekend gemaakt op de wegwerkzaamhedenkaart van Groningen Bereikbaar.

Contact

U levert vier weken voor de gewenste datum van uitvoering uw verzoek aan bij verkeersloket@provinciegroningen.nl. In overleg met het Verkeersloket kan van deze termijn worden afgeweken wanneer het gaat om kort durende werkzaamheden en verkeersmaatregelen met weinig gevolgen voor de omgeving, de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid.

Het Verkeersloket is te bereiken via telefoonnummers: 050 -316 42 70 en 050 - 316 47 38.