Faunaschade (vergoeding)

Ondervindt u schade aan gewassen en teelten in de landbouw, bosbouw of visserij? Dan kunt u een beroep doen op een schadevergoeding uit het Faunafonds.

Voorwaarden

U komt alleen voor een schadevergoeding uit het Faunafonds in aanmerking als u maatregelen getroffen heeft om de schade te voorkomen. Kijk voor de mogelijkheden en voorwaarden op de website van BIJ12.

Contact

Hebt u vragen over een schadevergoeding uit het Faunafonds? Neem dan contact op met BIJ12, telefoon 085 – 486 22 22, e-mail info@bij12.nl

Wet- en regelgeving