Bomen kappen (vergunning)

Het omhakken of rooien van bomen (houtopstanden) is niet zomaar toegestaan. Als houtopstand wordt gezien een groep bomen of struiken, die:

 • een oppervlakte heeft van minimaal 1000 m2 of
 • bestaat uit een of meer rijen van minimaal 21 bomen, gerekend over het totaal aantal rijen

Dit moet u vooraf melden bij de provincie. De provincie kan u een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moet u meestal ook nieuwe bomen aanplanten. De provincie kan u hiervan ontheffing of vrijstelling verlenen. Dit hangt ervan af of er hiervoor een provinciale verordening is opgesteld.
Misschien heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van deze vergunning en het indienen van een kapmelding moet u apart van elkaar doen. Wel kunt u bij het indienen van de kapmelding aangeven of beschermde soorten hinder ondervinden.

Voorwaarden

Als u bomen mag kappen, dan moet u meestal dezelfde grond herbeplanten. Dit doet u:

 • op een bosbouwkundige manier;
 • binnen 3 jaar na het kappen van het bos;
 • volgens de regels van de provinciale verordening.

Aanpak

De provincie heeft een verordening opgesteld voor:

 • de gegevens die u bij de melding verstrekt;
 • de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan;
 • de wijze waarop de melding wordt gedaan;
 • de situatie waarin u een houtopstand niet mag kappen;
 • de voorwaarden voor een herplantplicht, de vrijstelling en ontheffing daarvan.

Aanvragen

De vergunning is in principe onderdeel van de omgevingsvergunning. Is ook een milieuvergunning en/of bouwvergunning nodig? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online.

Het is ook mogelijk om via een aparte procedure een vergunning Wet natuurbescherming aan te vragen bij de provincie met de aanvraagformulieren onderaan deze pagina.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

loketvergunningen@provinciegroningen.nl

of naar:

Provincie Groningen
t.a.v. afdeling Landelijk Gebied en Water
Postbus 610
9700 AP Groningen

Kosten

Als u deze ontheffing/vergunning aanvraagt, dan betaalt u de provincie daarvoor zogenoemde leges. De hoogte van de leges vindt u in de tarieventabel in de Legesverordening provincie Groningen 1993 op  Overheid.nl (of zoek op locatie 'provincie Groningen' en op woord 'legesverordening').

Meer informatie

Hebt u vragen over deze vergunning? Neem dan contact op met de 050 - 316 49 11 of e-mail info@provinciegroningen.nl.

Wet- en regelgeving

 • Wet natuurbescherming, artikel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 7.2 en 7.4
 • Regeling natuurbescherming, artikel 4.2 en 4.3
 • Verordening natuurbescherming provincie Groningen

Aanvraagformulier en toelichting