Beschermde dier- en plantensoorten (ontheffing)

In de Wet natuurbescherming staat dat het verboden is om beschermde inheemse diersoorten te doden of te verstoren. Ook is het verboden om beschermde inheemse plantsoorten te vernielen. Maar soms is dit onvermijdelijk. U moet dan een ontheffing bij de provincie aanvragen. Deze ontheffing krijgt u alleen als er geen andere goede oplossing is, uw belang voldoende onderbouwd is en de instandhouding van de soort niet in gevaar komt.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het krijgen van een ontheffing zijn:

  • Er is geen andere goede oplossing.
  • Het is in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid.
  • Het is in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.
  • Het doel is het voorkomen van schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.
  • Het doel is het voorkomen van schade aan plant- en diersoorten.
  • Het doel is het bevorderen van onderzoek of onderwijs, het uitzetten of opnieuw invoeren van plant- en diersoorten.
  • Door uw activiteiten gaat de stand van de plant- of diersoort niet achteruit.

U heeft ook een vergunning nodig als kwaliteiten van een nabijgelegen gebied (Natura 2000, Natuur Netwerk Nederland) aangetast worden.

Ontheffing aanvragen

De ontheffing is in principe onderdeel van de omgevingsvergunning. Is ook een milieuvergunning en/of bouwvergunning nodig? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online.

Het is ook mogelijk om via een aparte procedure een ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming aan te vragen bij de provincie met de aanvraagformulieren onderaan deze pagina.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

loketvergunningen@provinciegroningen.nl

of naar:

Provincie Groningen
t.a.v. afdeling Landelijk Gebied en Water
Postbus 610
9700 AP Groningen

Kosten

Als u deze ontheffing/vergunning aanvraagt, dan betaalt u de provincie daarvoor zogenoemde leges. De hoogte van de leges vindt u in de tarieventabel in de Legesverordening provincie Groningen 1993 op  Overheid.nl (of zoek op locatie 'provincie Groningen' en op woord 'legesverordening').

Contact

Hebt u vragen over deze ontheffing? Neem dan contact op met info@provinciegroningen.nl of telefoon 050 - 316 49 11.

Wet- en regelgeving

  • Wet natuurbescherming, art. 3.1, 3.2 lid 6, 3.5, 3.6 lid 2 en 3.10

Aanvraagformulier en toelichting