Vergunning Wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Dan werken we onze producten en diensten bij. Het aanvraagformulier is hier al wel beschikbaar.

Vergunning Wet Natuurbescherming (vergunning)

Voor projecten of activiteiten in en rond Natura 2000-gebieden is in sommige gevallen een vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. Het gaat dan om projecten of activiteiten die de natuur in het gebied aantasten. Dit is vaak het geval bij bedrijven die ammoniak uitstoten, zoals veehouderijen, waardoor stikstof op een voor stikstof gevoelig Natura 2000-gebied neerslaat. Een gemiddelde veehouderij kan wel tot 30 kilometer in de omtrek effect hebben, een groot bedrijf wel tot 50 kilometer. Voor activiteiten die dieren of verblijfplaatsen van dieren verstoren kan bijvoorbeeld ook een vergunning nodig zijn.

Natura 2000-gebieden in Groningen zijn:

  • Waddenzee
  • Noordzeekustzone
  • Lauwersmeer
  • Leekstermeergebied
  • Zuidlaardermeergebied
  • Drentse Aa-gebied
  • Lieftinghsbroek

Groningen heeft één beschermd natuurmonument: de westoever van het Schildmeer.

De aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden kunt u inzien op de website van het ministerie van Economische Zaken.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen als:

  • u bepaalde projecten wilt uitvoeren of activiteiten wilt ondernemen in of nabij  een Natura 2000-gebied en
  • deze projecten of activiteiten de leefgebieden van planten en dieren waarvoor het gebied is aangewezen kunnen verstoren of verslechteren.

Vergunning aanvragen

De vergunning is in principe onderdeel van de omgevingsvergunning. Is ook een milieuvergunning en/of bouwvergunning nodig? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online.

Het is ook mogelijk om via een aparte procedure een vergunning Wet natuurbescherming aan te vragen bij de provincie.

Vraagt u zich af of voor uw project of activiteit een vergunning Wet Natuurbescherming nodig is? Neem dan contact op via e-mail natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl of bel met de afdeling Landelijk Gebied & Water, telefoon 050 - 316 45 43.

Met ingang van 1 januari 2017 betaalt u leges voor het in behandeling nemen van een ontvankelijke aanvraag om een vergunning Wet natuurbescherming of een verklaring van geen bedenkingen.

Landelijke wet- en regelgeving

Kijk voor de landelijke wet- en regelgeving op:

Meer informatie

Meer informatie is te vinden